Extra aandacht voor agressie in het verkeer

 

REGIO – In de Politie Regio Utrecht wordt deze maand extra aandacht besteed aan agressief verkeersgedrag, met name het gedrag bij kruisingen. Dit thema is onderdeel van de landelijke handhavings-campagne “Agressie in het verkeer”.

Tijdens surveillances en speciale verkeerscontroles zal er meer dan tot nu toe gerichte aandacht zijn voor het rijden door roodlicht, het blokkeren van kruisingen, geen voorrang verlenen en het foutief voorsorteren.

Andere deelthema’s

In de maanden juni en september komen respectievelijk de deelthema’s “Plaats op de weg” en “Onjuist inhalen” aan bod. Met deze thema’s sluit de Politie Regio Utrecht zoveel mogelijk aan op de geplande landelijke aktiviteiten. De thema’s zijn zodanig gekozen dat de politie in brede zin hieraan aandacht kan besteden; van noodhulp tot verkeersspecialisten. De politie streeft er naar overtreders staande houden. De effectiviteit hiervan is groter dan uitsluitend bekeuren op kenteken.

Een pilotproject Agressie in het verkeer leverde vorig jaar tijdens bijna 200 controle-uren in totaal 399 bekeuringen op. Bij 259 voorvallen ging dit gepaard met een persoonlijk gesprek over het ongewenste en gevaarlijke verkeersgedrag.

Het doel is door middel van de handhavingsacties de verkeersveiligheid op met name het onderliggend wegennet te vergroten.

 
 
Bron: Politie Utrecht
 
  3-5-2002  


|

FlitsKaart