Extra boete dreigt voor protest tegen bekeuring

 

Een verkeersboete krijgen is irritant en meestal natuurlijk zwaar onterecht. Vinden we zelf. Het aantal mensen dat bezwaar aantekent tegen de bekeuring is dan ook hoog.

En daar zit het ministerie van justitie mee in haar maag. Het behandelen van al die bezwaarschriften neemt namelijk veel capaciteit in beslag.


HEFFING
Daarom wordt nu overwogen om een extra 'boete', door minister Van der Steur zelf een heffing genoemd, op te leggen aan iedereen die protesteert tegen zijn boete. Die heffing komt dan bovenop de bekeuring en de administratiekosten.

Afhankelijk van tegen welke boete er bezwaar wordt ingediend, kan die heffing oplopen van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Vanzelfsprekend krijg je dat geld terug als je inderdaad ten onrechte een boete gekregen blijkt te hebben.

TIJD IS GELD
In de jaren 2014 en 2015 samen werden er meer dan een half miljoen verkeersboetes aangevochten. Dat betekent dat er dus nog een keer goed uitgezocht moest worden waarom de prent werd uitgedeeld. En dat kost tijd. En tijd is geld.

Het ministerie wil dat mensen een betere afweging maken of ze in beroep gaan of niet. Nu is het een beetje onder het mom van 'niet geschoten is altijd mis' en door er een dreiging van een extra boete aan te koppelen, moet het aantal klagers drastisch afnemen.

CAPACITEIT
"Het behandelen van beroep kost veel capaciteit", schrijft minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. "Omdat het grote aantallen zaken betreft die de strafketen behoorlijk belasten loont het de moeite om na te gaan of, en zo ja hoe, de belasting kan worden teruggebracht zonder de rechtsbescherming van burgers aan te tasten".

Lees ook: Meer boetes voor hard rijden, verkeershufter vrijuit

Hij heeft nog geen idee hoeveel mensen het beroep straks laten schieten als er een extra heffing aan wordt gekoppeld. "Dat wordt mede bepaald door de hoogte van de heffing."

KANSEN INSCHATTEN
Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie ook al een verkeersportaal geopend waar burgers zelf de kansen van hun bezwaar in kunnen schatten.

Het ministerie denkt enkele miljoenen euro's euro extra in het laatje te kunnen krijgen als de heffing daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Brief van minister aan de 2e Kamer

 
 
Bron: Metro Nieuws
 
  12-5-2016  


|

FlitsKaart