Extra verkeerscontroles op de Trekweg (N910)

 

Team subjectieve verkeersonveiligheid van de politie Fryslân controleert sinds een ruime week op nieuwe wegvakken in Noordoost Fryslân. Het gaat om de Trekweg (N910) die zich bevindt tussen Dokkum en de Lauwersmeerweg. Op de weg is gedeeltelijk 80 en voor een deel 60 kilometer per uur toegestaan.

Na klachten van buurtbewoners heeft Veilig Verkeer Nederland een meting uitgevoerd op het gedeelte waar 60 kilometer per uur toegestaan is. Gebleken is dat er inderdaad te hard gereden wordt. Ook blijkt dat veel vrachtwagens deze weg nemen terwijl dat verboden is als ze breder dan 2.20 meter zijn. Reden genoeg om te controleren.

Sinds halverwege april wordt er intensief gecontroleerd. De eerste paar weken, tot halverwege mei, wordt er voornamelijk gewaarschuwd. De overtreders worden aangesproken op hun rijgedrag en krijgen een zogenaamde gele kaart. Excessief rijgedrag wordt niet toegestaan en wel bekeurd. Inmiddels hebben zes bestuurders de maximum toegestane snelheid met meer dan 30 kilometer per uur overschreden. De hoogst gemeten snelheid tot nu toe is 106 km/uur waar 60 kilometer per uur is toegestaan. Daarnaast werden twee vrachtwagens bekeurd die te breed waren. Half mei is de waarschuwingsperiode voorbij en zal er bekeurd worden. Het project op de Trekweg zal minstens enkele maanden duren.

Doelstelling van Team subjectieve verkeersonveiligheid van de politie Fryslân
Uit onderzoek naar het aantal letselongevallen in de provincie Fryslân blijkt dat de vijf noordoostelijke gemeenten, te weten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Tytsjerkstradeel koploper zijn. Er is hier sprake van een zeer fijnmazige infrastructuur. Elke weg is een alternatief voor een andere weg. Daarnaast heerst onder de mensen een gevoel van onveiligheid dat niet direct wordt ondersteund met cijfers. Veilig Verkeer Nederland krijgt via het Meldpunt regelmatig klachten binnen. Wanneer na analyse de klacht terecht blijkt dan is handhaving en toezicht dè oplossing om de onveiligheid te verminderen. Het hoofddoel is een veilige infrastructuur in Noordoost-Fryslân gecombineerd met goede communicatie naar de burgers toe.

 
 
Bron: RTV Noordoost-Friesland
 
  27-4-2010  


|

FlitsKaart