Files op A12 explosief gestegen

 

Sinds automobilisten op de Utrechtsebaan niet harder mogen dan 80 kilometer per uur, staat het verkeer er muurvast. De files op het traject richting Den Haag zijn de afgelopen vier jaar liefst 139 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van de Verkeersinformatiedienst (VID). Die tonen aan dat de filedruk (de lengte van de files maal de duur) op de Utrechtsebaan tussen Voorburg en Den Haag explosief is gestegen. Landelijk namen de files de afgelopen vier jaar met circa 25 procent toe.

Een woordvoerder van de VID noemt twee oorzaken voor de ‘file-explosie’ bij Den Haag. „Het is duidelijk dat het instellen van de 80-kilomterzone een negatief effect op de doorstroming heeft gehad. Daar komt bij dat in dezelfde periode een extra spitsstrook is geopend. Verkeer op de A12 heeft moeite om de afslag Voorburg te bereiken.’’ De stijging van de filedruk is des te opvallender als deze wordt afgezet tegen de landelijke cijfers. Het aantal files in heel Nederland nam de afgelopen vier jaar ‘slechts’ met 25 procent toe.

Het is overigens niet allemaal kommer en kwel. De files de andere kant op, de stad uit, zijn de afgelopen jaren juist gedaald. De woordvoerder van de VID vermoedt dat het ontbreken van een spitsstrook daarbij een grote rol speelt. „Verkeer kan makkelijker invoegen.’’

Ondanks de toegenomen filedruk richting Den Haag, lijkt de oorspronkelijke doelstelling, het terugdringen van het fijnstof wél gehaald. Althans, voor het verkeer de stad in. Daar verminderde de uitstoot met zo’n 15 procent. Uit een eerste tussentijdse evaluatie bleek echter dat de 80-kilomterzone voor het verkeer de stad uit, een negatief effect had op de luchtkwaliteit.

Automobilisten weten dat de snelheidscontrole op het traject inmiddels goed werkt. Minder dan één procent van de passerende voertuigen, rijdt te hard. Een woordvoerder van Justitie noemt de trajectcontrole dan ook een ‘succes’. „Het is effectief én eerlijk. Op wegen zonder trajectcontroles rijdt 15 tot 20 procent te hard.’’

Uitslag enquête

De 80-kilometerzone op de Utrechtsebaan is een goede zaak. Milieu is belangrijker dan doorstroming.

Eens 12%
Oneens 88%

 
 
Bron: AD.nl
 
  5-7-2008  


|

FlitsKaart