Firma List en Bedrogx

Onlangs kwam Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) met het standpunt, dat radar detectors ongunstig zijn voor de verkeersveiligheid.Wie het artikel leest, wordt hierna doodgegooid met referenties naar onderzoeken, die deze onzin zouden moeten aantonen. Jammer voor SWOV dat er ook mensen zijn die dat soort referenties wél natrekken.De eerste misleiding vindt al plaats in de "krantenkop" van SWOV's artikel, die stellig vertelt dat radardetectors ongunstig zijn voor de verkeersveiligheid, terwijl het artikel zelf zegt dat SWOV dit alleen maar denkt.Het artikel bevat een aantal referenties naar buitenlandse onderzoeken. Jammer genoeg voor SWOV hebben wij contacten in het buitenland en kunnen wij dit soort dingen natrekken.Men neme bijvoorbeeld het onderzoek van "Diamantopoulou & Cameron" uit 2002, nou dat onderzoek was zodanig een ongelofelijke rotzooi, dat Australische verkeersveiligheidsexperts zelfs druk hebben uitgeoefend op MUARC (= het Australische 3VO) om het onderzoek in te trekken. Dit intrekken is deels gelukt.Uit deze gang van zaken blijkt dat SWOV een onderzoek naar voren brengt, dat in eigen land aan alle kanten wordt aangevochten op betrouwbaarheid! SWOV kiest ondanks het verzet er toch voor om het onderzoek voor haar eigen standpunt te gebruiken. Alsof een inheemse Indiaan in een ver land, kannibalisme zou kunnen goedpraten, terwijl die enkeling die een hoofd op een speer plaatste door de plaatselijke bevolking werd gelyncht. SWOV zwijgt het lynchen dood en vindt buitenlandse fouten wel prima zo.Verder noemt SWOV in haar standpunt de referenties Finch, Kloeden en Taylor. Hoewel in het SWOV-schrift (een door SWOV periodiek uitgegeven blaadje) Finch niet meer wordt genoemd, mogen ook Kloeden en Taylor van de lijst worden geschrapt. De stelling dat 1 km/u 3% meer ongevallen zou veroorzaken is door een onderzoek van SWOV zelf neergesabeld!Alle overige referenties zijn ofwel geen onderzoek, ofwel niet relevant.De belangrijkste onderzoeken zijn onderuit gehaald door SWOV zelf. In het buitenland is onbetrouwbaar onderzoek keihard aangevochten door eerlijke verkeersveiligheid specialisten aldaar.Hieruit blijkt dat SWOV volstrekt onbetrouwbaar is voor wat betreft haar standpunten. SWOV is blijkbaar een koekenbakker die niet verder komt dan inferieur kinderspel. Haar onderzoeken zijn eigenlijk de aandacht niet waard, ware het niet dat het wetenschappelijk ultra linkse orakel gigantische effecten heeft op het verkeersbeleid!SWOV mag de dienst uit maken in de rechtszaal. Is het radardetectorverbod terecht of niet. Blijkbaar wil SWOV met kleuterklasstatistiek aantonen dat dit radardetectorverbod volkomen terecht is vanwege de onveiligheid.SWOV presenteert een kinderlijke voorstelling van de werkelijkheid, terwijl haar bewijslast is gebaseerd op onwetendheid. Wetenschap is weten; SWOV redeneert op gevoel en emotie, terwijl zij niets weet! SWOV heeft geen harde bewijzen als je de bewijslast natrekt. SWOV doet daarmee dan ook afstand van haar wetenschappelijke inslag. SWOV bedrijft politiek. De mening van SWOV is belangrijk voor sommigen, dus SWOV kan in die autoritaire positie allerhande onzin aan het publiek verkopen. SWOV is een grote naam die lucht verkoopt. SWOV is een belegger die je driedubbele winst verkoopt en je met schulden opzadelt!Kortom, SWOV staat eigenlijk voor Stichting Wetenschappelijke Onzin Verkeersveiligheid!De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is hetzelfde als de firma List en Bedrog!Klik hier voor SWOV's standpunt.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram