Flitsbeleid, een volmaakte mislukkeling

 

Verkeersofficier Koos Spee heeft het zelf onbedoeld toegegeven, zijn beleid is een volmaakte mislukkeling. Afgelopen week had Koos Spee een interview met 3FM's DJ Wouter van der Goes. Spee had opmerkelijke antwoorden op van der Goes' vragen.Spee beweerde in het interview dat bij 35% van alle ongevallen snelheid de oorzaak is. Dit was volgens Spee in 1999 ook al zo en daaruit blijkt dat Spee dus toegeeft dat we met zijn beleid niets zijn opgeschoten. De rijsnelheden zijn omlaag, het aantal verkeersdoden is omhoog, 35% van alle ongevallen hebben volgens Spee snelheid als oorzaak.Dus vijf jaar Spee-beleid heeft niets veranderd!Spee als mediamislukkeling blijkt hier ook al uit. In 1999 heeft Koos Spee zijn media verhaal uit zijn hoofd geleerd, anno 2004 herhaalt hij dat. Het is te merken aan Koos dat hij zich al wat gemakkelijker voelt in een interview. Blijkbaar heeft onze hoofdofficier zijn teksten goed uit het hoofd geleerd, heeft hij geen plankenkoorts meer en is hij niet meer bang om zijn tekst kwijt te raken.Helaas voor Koos zijn de cijfers van vandaag anders dan in 1999. Eigenlijk waren "de cijfers" in 1999 ook al niet goed!Volgens Wouter van der Goes heeft het ministerie cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat 3% van alle ongevallen te wijten is aan te snel rijden. Spee kende dit cijfer niet. Hieruit blijkt dat Spee totaal onbekend is met de slachtoffercijfers en dat het hem geen moer interesseert. Het cijfer van die 3% komt wel degelijk voor in de statistieken en Spee had beter antwoorden kunnen geven over de betekenis ervan.Nee, Spee dacht bij 3% aan de bekende vuistregel: als iedereen 1km/u minder snel rijdt, dan daalt het aantal ongevallen met 3%. Bewezen door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)! Laat het nu toevallig zo zijn, dat SWOV in opdracht van Spee een onderzoek heeft uitgevoerd over de effecten van verkeershandhaving en dat in dit onderzoek diezelfde vuistregel onderuit wordt gehaald.Koos Spee lijkt nog in het jaar 1999 te leven, het jaar waarin grote vriend “Fred Wegman” directeur werd van SWOV, het jaar waarin Fred en Koos een contract met elkaar hebben afgesloten!Op één punt had Koos Spee een zinnig punt. Als de mensen vinden dat een snelheidslimiet te laag is, dan moeten ze bij de gemeente aankloppen. Je kunt de politie niet verwijten dat een limiet te laag is, daar zijn zij niet verantwoordelijk voor. Spee noemt het “kruidenieren” (afdingen) als men zegt dat de wetshandhaver maar soepeler moet zijn. Nu zijn limieten vaak star en onlogisch, dus het is op zich geen vreemde wens dat de wetshandhaver daar rekening mee houdt. Veel snelheidslimieten zijn afgesteld op piekuren, dus in de daluren zijn limieten minder logisch. We overvragen de wetshandhaver niet om daar rekening mee te houden en met enige soepelheid de pijn te verzachten!Koos Spee had het ook over de afstelling van de flitsapparatuur. Waar je 50 mag, wordt de apparatuur op 55 afgesteld. Volgens Spee is dit ook al "kruidenieren". Dit is natuurlijk een misvatting. Elektronische apparatuur maakt namelijk meetfouten en er wordt juridisch rekening gehouden met die meetfout. Daarom bestaat er een 3% correctiemarge. Dat is niet kruidenieren, dat is rekening houden met de tekortkomingen van de apparatuur! Als dit niet zou gebeuren zouden mensen die 49km/u rijden worden geflitst voor 4km/u te snel!Blijkbaar leeft Koos Spee nog in 1999. Hij voelt zich in de media steeds meer zeker van zijn verhaal, maar zijn verhaal is ouderwets, uit de tijd en zeker niet meer actueel. Jammer voor Koos, maar hij zal toch echt nieuwe teksten moeten instuderen. Als de mensen beter op de hoogte zijn dan Koos Spee zelf zal niemand Koos nog geloven.Kortom, onze Koos wordt óf door zijn eigengereidheid ongeloofwaardig, óf Koos krijgt weer last van plankenkoorts als hij nieuwe mediateksten moet instuderen.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  26-7-2004  


|

FlitsKaart