Flitsbeleid faalt aan alle kanten!

 

Amsterdam - Na het jaren volgen van de slachtofferontwikkeling, zagen we de stijging van het aantal verkeersdoden in 2003 allang aankomen. De daling van het aantal verkeersdoden remde in 2001 al af en dit zette zich in 2002 ook voort. Deze stagnatie van slachtofferdaling kon gezien worden als een aanloop naar de stijging van het aantal verkeersdoden in 2003 dat vandaag wordt gepubliceerd.Hoewel er nog niet wordt gesproken van een trendbreuk, geven de afgelopen jaren juist een ander signaal af.De stijging is het ultieme bewijs dat flitsen niet helpt. Echt politietoezicht helpt wel, ook 's nachts. Verkeersveiligheid kan niet worden gemeten in het aantal kilometers per uur conform een getalletje dat iemand 30 jaar geleden verzonnen heeft.Het is tijd dat flitsofficier Koos Spee, zijn verantwoordelijkheid neemt en het falen van zijn beleid erkent. De afgelopen jaren hebben zijn persberichten de kranten gesierd met teksten dat het aantal slachtoffers omlaag is gegaan op projectwegen, dat de gemiddelde snelheid omlaag is gegaan. Van de door hem gestelde vuistregel per 1 km/u verlaging van de snelheid betekent 3% minder ongevallen en 5% minder doden, komt in de praktijk weinig van terecht.Een nationaal flitsbeleid blijkt alleen een succes te zijn op de meetpunten die Koos Spee zelf heeft aangewezen. De onderliggende doelstelling van het beleid is om een nationale gedragsverandering teweeg te brengen. De gemiddelde rijsnelheid is omlaag gegaan, de flitspalen staan blijkbaar op de verkeerde plaatsen en het aantal verkeersdoden stijgt. Afgezien van de staatsinkomsten blijkt het gehele flitsbeleid dus een totale mislukking te zijn.Uiteraard moet de snelheidslimiet gehandhaafd worden. De afgelopen jaren is de algemene verkeershandhaving door politiemensen van vlees en bloed vervangen door handhaving door domme machines die eigenlijk alleen maar snelheid handhaven en verder niets. De politieman van vlees en bloed zit hiernaast te puzzelen of te slapen.Politietoezicht moet inhouden dat mensen van vlees en bloed met intelligent verkeersinzicht de verkeersregels handhaven. Doelmatigheid en effectiviteit moeten hierbij voorop staan, niet het prestatiecontract, niet zinloos zero tolerantie.


 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  21-4-2004  


|

FlitsKaart