Flitsen: Beleid van destructie

 

Van alle verkeersmaatregelen die te bedenken valt, is de automobilist het moeilijkst te veranderen. Het opschroeven van de rijbewijsnormen geeft betere bestuurders, maar helaas hebben die bestuurders altijd nog een eigen wil.De mens is de sterkste schakel in het verkeer, hoewel sommigen anders zullen beweren. Een vliegtuig heeft een automatische piloot voor de makkelijke dingen en piloten om in te grijpen waar de computer het niet meer aankan.Kortom, in deze luchtvaart analogie berust veiligheid op menselijk handelen en dat is in het verkeer ook zo. Computers zijn stomme dingen en sommige idealisten schenken teveel vertrouwen in techniek. Automatische piloten in auto’s zullen we nog lang niet zien. Ondertussen weet de automobilist wel veilig van A naar B te reizen, in verreweg de meeste gevallen!Maar verkeersofficier Koos Spee zet de weggebruiker wel op automatische piloot. Dit heeft soms onwerkelijke consequenties!Want wat is er aan de hand? Koos Spee moet met flitsboetes zijn organisatie financieren. En wat slaat Spee met zijn handelen uit weggebruikers? Juist! Eigen verantwoordelijkheid en alertheid.Koos Spee voert een destructief beleid voor wat betreft het “veranderen” van de automobilist. Men kan de autoveiligheid verbeteren, men kan de weg verbeteren, men kan betere wetten maken, maar Koos Spee voert een destructief beleid in het verbeteren van de automobilist. Dit om zijn eigen organisatie in stand te kunnen houden.Koos Spee verstoort namelijk de “gemoedsrust” van automobilisten. Dit is niet hetzelfde als comfortrust. Koos Spee heeft een nieuw gevaar voor de automobilist geïntroduceerd met zijn flitspalen. Dit is geen echt gevaar, maar een abstract gevaar. Toch verwarren automobilisten het abstracte gevaar voor een echt gevaar en veroorzaken zo ongevallen of extra gevaren in de buurt van een snelheidscontrole. Mensen die géén extra gevaar opleveren door plotselinge remacties (ongeacht de snelheid!), betalen vaak wél om Spee’s organisatie in leven te houden!Spee’s gemoedsrust verstoring zorgt ook voor extra agressie. Daar waar er een oorlog wordt gevoerd, is er altijd een verzetsbeweging. Sommigen zullen zich juist asocialer op de weg gedragen om zich af te zetten tegen Spee’s haatopwekkende regime. In dit soort gevallen maakt Spee moordenaars van automobilisten die zonder Spee zich min of meer keurig aan de regels zouden houden!En er is natuurlijk ook een groep die zich conformeert aan het snelheidbeleid. De limieten lossen alles op! De sterke punten van de automobilist wordt daarmee verzwakt, want men gaat meer letten op “abstract gevaar” en in minder mate op “werkelijk gevaar”. Dit zou je comfortrust kunnen noemen. Het doet mensen inslapen en minder goed opletten op de omgeving. Spee maakt dus de spiegels overbodig. Mensen kijken er niet meer in! Spee’s abstracte gevaar lijkt het belangrijkst geworden van alle gevaren die je op de weg tegenkomt!Het destructiebeleid van Spee stimuleert de automobilist om minder tolerant te zijn voor zijn omgeving. De automobilist heeft niets met zijn omgeving te maken, ofwel de automobilist is zich niet bewust van zijn omgeving! Mensen kijken minder naar elkaar en meer naar Spee’s geldmachines! Het “leuke” is, dat Spee niets doet tegen verkeersasocialen die onder de snelheidslimiet zitten.Spee beukt alleen de krachten uit mensen, om ze zwakker te maken. Spee is de enige krachtpatser en dat zal iedereen weten!Spee ontvangt destructiegelden! Spee vernietigt de menselijke krachten en stimuleert de menselijke zwakheden! En iedere keer als er een bericht zoals deze op Flitsservice.nl verschijnt, wordt er binnen één a twee dagen een bericht op Spee’s website geplaatst over alcoholcontroles. Dit is natuurlijk voor propaganda doeleinden!En Spee’s haatgeld heeft er zelfs toe geleid dat de burger de vlag van de politie verbrand – bij wijze van spreken! Het mag wat kosten hoor, dat pensioen van Spee!De automobilist wordt in zijn kundigheid afgemaakt. Alles wat we winnen met hogere rijbewijsnormen wordt door Spee vernietigd! Spee flitst door en heeft geen fluit te maken met de maatschappelijke kosten hiervan!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  19-7-2004  


|

FlitsKaart