Flitser op A50 veroorzaakt file2352x

Op de A50 Oss - Arnhem heeft een flitser van het Verkeerhandhavingsteam een flinke file veroorzaakt ter hoogte van hectometerpaal 139,8. De flitsambtenaar pakte even voor 18:00 uur zijn spullen in maar toen stond er al acht kilometer file. Verschillende weginformanten meldden dit aan de VerkeersinformatieDienst.

Uit een onderzoek (zie hieronder) van de VerkeersInformatieDienst in opdracht van RTL bleek onlangs opnieuw dat snelheidscontroles regelmatig files veroorzaken.

VID onderzoek voor RTL: flitscontroles 2009
30 januari 2010.

De VerkeersInformatieDienst heeft op verzoek van het RTL-Nieuws de tijdstippen en locaties van de snelheidscontroles die het Korps Landelijke PolitieDiensten in 2009 heeft uitgevoerd naast de gegevens over aanrijdingen en files gelegd. Dez analyse had ondermeer tot doel te bepalen of er samenhang is tussen snelheidscontroles enerzijds en files en ongevallen anderzijds.

Op basis van de uitkomsten kan niet worden gesteld dat snelheidscontroles tot ongevallen leiden: er waren slechts 18 meldingen van ongevallen bij de 2761 controles die zijn uitgevoerd.

Ook in 2009 stonden er files ten tijde van flitscontroles, als gevolg van die files gingen meer dan 15.000 uren verloren. Niet te achterhalen valt of die files altijd het gevolg waren van controles. Wel lijkt het er op dat de door de Minister aangekondigde maatregelen, waarbij afstemming tussen KLPD en Rijkswaterstaat moet voorkomen dat snelheidscontroles tot files leiden, nog niet altijd succesvol zijn.

Onderzoek

Bron:  VerkeersInformatieDienst

Melder: tillie

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram