Flitspaal redt 1 leven per week, tuurlijk

 

Een goed geplaatste snelheidscamera redt één leven per week. Dat blijkt uit recent studiemateriaal van het Vlaams Verkeerscentrum. De proef vond plaats op de E19-Noord, tussen Sint-Job-in-’t-Goor en Brasschaat.

Zonder camera registreerden lussen in het wegdek op die plaats in 2006 een gemiddelde snelheid van 126 km per uur. Amper 69% van de auto’s en 65% van de trucks hielden er zich aan de opgelegde snelheden van respectievelijk 120 en 90 km/u.

Dit jaar werd op dezelfde plek een flitspaal gezet. Hierdoor zakte de gemiddelde snelheid van auto’s tot 117 km/u. En plots reden 89% van de automobilisten en 81% van de truckers in de pas.
Veiligheid

“Dit zijn zeer belangrijke cijfers”, aldus minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp. a). “Want voor het eerst wordt duidelijk aangetoond dat het plaatsen van een flitspaal er voor zorgt dat de snelheid daalt. En dat komt de veiligheid ten goede.”

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een reductie van 10 km/u het aantal dodelijke ongevallen met 30% doet dalen. Op onze snelwegen vielen vorig jaar 163 doden. Met juist geplaatste camera’s kan je dus 49 levens, of één per week, redden.

Toegevoegd door Flitsservice.nl:

Dit onderzoek is al jaren achterhaald door nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, namelijk:
Het onderzoeksresultaat van Finch et al. (1994) dat een afname van de gemiddelde snelheid met 1 km/uur de ongevalskans met minimaal 3% zou reduceren, lijkt niet zonder meer generaliseerbaar te zijn naar alle mogelijke toezichtmethoden en naar alle verkeerssituaties (verschillende typen wegen met verschillende snelheidslimieten, verschillen in de mix van verkeerssoorten, verschillen in de veiligheid van wegbermen, verschillen in de mogelijkheden om in conflict te komen met kruisend of tegemoetkomend verkeer, verschillen in snelheidsgedrag, enzovoort).
(bron: http://www.swov.nl/rapport/R-2004-04.pdf

Deze onware stelling wordt echter nog steeds misbruikt door het BVOM van Koos Spee, Veilig Verkeer Nederland, de diverse handhavingsteams in hun propaganda richting de bevolking om flitsbeleid te rechtvaardigen. De enige ware stelling is:

Verkeersveiligheid is niet in kilometers per uur uit te drukken.

 
 
Bron: Gazet van Antwerpen
 
  23-10-2008  


|

FlitsKaart