Flitspalen verdwijnen

 

OLDENZAAL - Het rijgedrag van de automobilisten op de provinciale wegen Losser-Oldenzaal en Hengelo-Weerselo geeft geen aanleiding meer voor extra maatregelen. De politie is gestopt met de frequente snelheidscontroles, ingevoerd nadat de flitspalen buiten werking waren gesteld.
Volgens woordvoerder H. Holtslag van de Regiopolitie Twente betekent dit niet dat snelheidsduivels nu op deze verbindingswegen ongestoord hun gang kunnen gaan. ‘We blijven er controleren maar niet vaker dan op andere trajecten’, waarschuwt hij.Sinds de camera’s begin vorig jaar uit de flitspalen zijn verwijderd heeft de politie het rijgedrag nauwkeurig kunnen registreren met behulp van de elektronische meetlussen die op diverse plaatsen in het asfalt liggen.‘De grafieken geven aan dat minder dan vier procent van de automobilisten de maximum snelheid overschrijdt. Dat percentage ligt beneden de norm die de politie hanteert voor wegen waar de lasergun zich regelmatig laat zien. Bovendien bestaat er geen relatie tussen hardrijders en letselongevallen, die in aantal gelukkig ook laag zijn’, aldus Holtslag. Op beide wegen zijn op verschillende tijden een jaar lang extra controles gehouden. ‘Die maken het beeld nog gunstiger. Bijna alle keren scoorde het aantal snelheidsovertredingen beduidend lager dan twee procent. Laten we er blij mee zijn’, concludeert Holtslag. Die cijfers staan in schril contrast met die van vroeger. Beide wegen stonden als gevaarlijk te boek omdat er veel te hard werd gereden. Dat was de reden waarom ze in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw flitspalen kregen.‘Je ziet toch dat de aanwezigheid van de palen effect heeft gehad op het rijgedrag’, verklaart Holtslag het verschil. Hij zegt dat de registratie via de lussen gewoon door blijft gaan. ‘Als die opnieuw een negatief beeld geven of als we constateren dat letselongevallen verband houden met te hoge snelheden voeren we de controles weer op’, verzekert de politie-woordvoerder. De palen verdwijnen. De provincie draagt ze met de camera’s over aan de politie. ‘Niet om ze bij het schroot te zetten. We houden ze in goede staat zodat ze kunnen worden herplaatst als veelvuldig het gaspedaal te ver wordt ingetrapt. Daarvoor komen alle wegen in Twente in aanmerking’, zegt Holtslag.

 
 
Bron: www.tctubantia.nl
 
  10-12-2004  


|

FlitsKaart