Flitsservice.nl: BVOM neemt teveel eer voor daling slachtoffers in het verkeer

 

Vandaag komt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) met
het persbericht dat het enkele tientallen flitspalen zal overnemen van de
provincies en dat het enkele flitspalen zal demonteren die niet op plekken
staan waar de verkeersveiligheid gediend wordt, te beginnen met Noord
Brabant. De belangengroep Flitsservice.nl juicht dit in principe toe."Bekeuren is een zaak van de politie, niet van lokale overheden", aldus
woordvoerder Martijn Hurks. "Wat echter tenenkrommend is, is het nemen van
de verantwoordelijkheid voor de daling van het aantal slachtoffers in het
verkeer", vervolgt Hurks.
Volgens het bericht zou de daling vooral te danken zijn aan het feit dat
meer mensen rustiger zouden rijden. Al zou dit waar zijn, dan is dat bereikt
dankzij de miljoenen boetes per jaar die het BVOM uitdeelt aan miljoenen
automobilisten, in 65% tot 70% van de gevallen voor slechts 10 km/u te hard
(Cijfers CJIB 2005). Het BVOM berichtte eind 2005 dat zij minder bonnen hadden
uitgedeeld en dat dit wederom kwam doordat meer mensen zich aan de limiet
houden. Wij zeggen echter dat steeds meer mensen op tijd gewaarschuwd worden
door de flitsmeldingen van Flitsservice. In de afgelopen 3 jaar zijn de
bezoekersaantallen verdrievoudigd, hebben wij diverse software tools
ontwikkeld waarmee de weggebruiker zichzelf kan informeren over actuele
controles en worden onze meldingen gebruikt op vele landelijke en regionale
radiostations.Wat verder onjuist is, is dat het BVOM een tijd geleden met het persbericht
kwam dat zij door middel van lussen in de weg, vele miljoenen overtredingen
constateert en dat het met de handhavingsdruk wel meeviel, daarmee de
tientallen radarcontroles elke dag bagataliserend. Dit staat dus haaks op
wat nu verteld wordt.Feitenlijk onjuist is ook de stelling dat door de controles het aantal
slachtoffers daalt. Dit wordt nergens bewezen. Wij houden al enkele jaren de
dodelijke ongevalsberichten bij. Zie hiervoor onze voorpagina, rechtsboven.
Uit ons onderzoek blijkt telkens weer dat snelheid zelden de oorzaak is en
hoog uit verantwoordelijk is voor de afloop. De meeste zware ongevallen gebeuren in het holst van de nacht, vaak in het weekend, waar vaak jeugd en
alcohol bij betrokken zijn en juist op die tijden is de handhaving nihil tot minimaal.
Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deelt
deze mening niet. Zie hiervoor http://www.swov.nl/rapport/R-2004-04.pdfOok onjuist is de kreet "controles in woonwijken". Er worden GEEN controles
in woonwijken gehouden. Er wordt incidenteel op de doorgaande
wijkontsluitingswegen gecontroleerd die vanuit kosten overwegingen tot 30 km
zone worden afgewaardeerd. Kosten overwegingen, omdat gemeentes anders voor
elke echte woonwijkstraat een 30 bord zouden moeten aanschaffen. Deze
controles zijn zo incidenteel dat ze eigenlijk het vermelden niet waard
zijn. De hoogst gemeten waardes halen vaak de 50 km/u niet eens. Frappant
detail is dat vaak de klagers in een wijk juist als eerste bekeurd worden!
Ook eigen metingen gedaan met onze lasergun laten zien dat in wijken zelden
te hard gereden wordt en dat dit vaak een gevoelskwestie is, waarbij mensen
zich behoorlijk kunnen vergissen in de werkelijke snelheid.Pertinent onjuist is de kreet "Dit vertaalt zich in een daling van het
aantal doden met 10%" Als voorbeeld haal ik dit bericht
https://www.flitsservice.nl/cm_php/nieuws/nieuwsbericht.php?id=2556 aan. In
diverse regios waar behoorlijk intensief wordt gecontroleerd is het aantal
doden gestegen en in andere regios is dit aantal gedaald. Er is geen enkele
link te leggen. Dat is logisch, want zoals eerder gesteld, blijkt uit ons
eigen onderzoek dat snelheid zelden de oorzaak is. Ook in Swov onderzoek
2004-4 wordt dit aangehaald.Waar Koos Spee als verkeersofficier al dan niet bewust omheen gaat en
onterecht alle eer op zich neemt is dat de afgelopen paar jaar er bijzonder
veel geÏnvesteerd is in het veiliger maken van kruisingen door middel van
rotondes. De meeste doden vallen ook als gevolg van "geen voorrang verlenen"
(Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer). Om als voorbeeld te nemen het dorp
Dronten in Flevoland.
Hier waren diverse gevaarlijke kruisingen waar geregeld zware ongevallen plaatsvonden, vaak met dodelijke afloop.

Dit waren vooral
voorrangsfouten. Iemand geeft geen voorrang. De oplossing van het lokale
BVOM was het voorrangsverkeer op radarcontroles te trakteren. Dit hielp dus
niet.
Op een paar na zijn al deze kruisingen inmiddels vervangen door rotondes.
Hier gebeuren dus zelden dodelijke ongevallen meer. Het BVOM heeft hier dus
niets bereikt, de rotondes wel.Daarnaast zijn de auto's onnoemelijk veel veiliger geworden. Airbags, kooi
constructies, ABS, traction control, gordelspanners, noem het maar op.
Steeds meer auto's krijgen 5 sterren van het Euro Ncap. Een crash is dus
veel beter overleefbaar geworden. Dit is tevens een zeer belangrijke
oorzaak van de daling. Het niet noemen hiervan is ronduit schandalig.Conclusie


Het is een grote schande dat Koos Spee telkens weer over de rug van
verkeersslachtoffers zijn flitsregime probeert te rechtvaardigen en door
middel van twijfelachtige persberichten zijn imago probeert op te krikken.
Koos Spee weet dat zijn persberichten vaak letterlijk worden overgenomen in
de media en maakt daar handig misbruik van om zijn regime te rechtvaardigen
en te verdedigen.

Koos Spee is sinds 1998 begonnen met de tientallen controles. Opvallend
detail is dat sinds dat jaar de trendmatige daling van de jaren daarvoor
stagneerde tot zelfs een stijging in 2003.

Opeens in 2004 een spectaculaire daling. Zelfs
zo spectaculair dat verkeersdeskundigen het niet kunnen verklaren. Wel wordt
er vanuit de Swov geklaagd over de kwantiteit en kwaliteit van de
cijfers....

Elke dag staan er tientallen mobiele radar- en lasercontroles langs de weg.
Bij velen kan je je afvragen wat de toegevoegde waarde is voor de
verkeersveiligheid. Als Koos Spee stelt dat hij flitspalen gaat verwijderen
die niet op plekken staan die de verkeersveiligheid dienen, dan kan hij
tevens eens wat kritischer kijken naar de gehanteerde plaatsen van de
mobiele controles. De voorbeelden staan genoeg op Flitsservice.nl.Al 6 jaar protesteert Flitsservice.nl tegen het beleid van Koos Spee. In die
6 jaar hebben wij ons verdiept in de materie, onderzoeken bestudeerd, de
ongevalsberichten geanalyseerd, opgenomen in een internationale denktank met
leden uit o.a. Engeland (Safespeed.org.uk), Canada (Sense), Australië en
Nieuw Zeeland.

Wij waarschuwen tienduizenden automobilisten per dag met onze radarcontrole meldingen
en helpen velen met hun bezwaarschiften, regelmatig met succes.
Als wij van mening zouden zijn dat snelheid de grootste oorzaak zou zijn van
ongevallen, zou Flitsservice meteen opgeheven worden.


 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  9-1-2006  


|

FlitsKaart