Flitsservice roept op tot bezwaar tegen bekeuringen op de Blijhamsterweg

 

Via oplettende weggebruikers bereikte ons het bericht dat de politie in Groningen in de afgelopen weken waarschijnlijk opnieuw in de fout is gegaan, dit keer met een aantal snelheidscontroles op de Blijhamsterweg, tussen Blijham en Bellingwolde. Wie vanuit Blijham in de richting van Bellingwolde reed, mocht op veruit het grootste deel van de weg (mede door foutief neergezette bebording) gewoon 80 km/hr rijden, in plaats van 50 km/hr, waar de politie een aantal keren op controleerde. Wij achten de kans dat de bekeuringen gecorrigeerd of vernietigd zullen worden na het indienen van een bezwaar zeer groot en roepen alle bekeurde automobilisten dan ook op om een bezwaarschrift in te dienen.

Foutieve bebording
Op het betreffende stuk van Blijham richting Bellingwolde probeerde de wegbeheerder een snelheidsbeperking aan te geven van 50 km/hr. Deze beperking werd al in de bebouwde kom van Blijham aangegeven, maar had direct herhaald moeten worden na het uitrijden van de bebouwde kom. Dit is niet gebeurd, waardoor automatisch de maximumsnelheid van 80 km/hr weer gold, vanaf dit zgn. H2-bord dat het einde van de bebouwde kom aangeeft.Een eind verderop stond echter wel opnieuw een A1-bord met een maximumsnelheid van 50 km/hr, wat zou suggereren dat vanaf die plek alsnog deze snelheid als maximum zou gelden. Echter gold deze snelheid maar gedurende ongeveer 200 meter, aangezien vlak erna alweer een van de vele zijwegen aan de Blijhamsterweg volgde. De wetgeving vertelt ons dat een snelheidsbeperking weer herhaald moet worden na een dergelijke zijweg. Immers, automobilisten die vanaf de zijweg de Blijhamsterweg oprijden kunnen zonder extra bord nooit op de hoogte zijn van de geldende snelheidsbeperking.

Op het zeer korte stukje dat de maximumsnelheid officieel daadwerkelijk 50 km/hr was moet door de politie bovendien nog rekening worden gehouden met de reglementen die zeggen dat snelheidscontroles pas na een vastgestelde afstand na een snelheidsbeperking mogen worden gehouden. Deze reglementen vinden hun bestaansrecht in het feit dat automobilisten altijd een kleine tijd nodig hebben om zich te kunnen aanpassen aan een nieuwe maximumsnelheid.


Reactie politie
De Groninger politie heeft in de afgelopen tijd een aantal persberichten uitgevaardigd waarin melding werd gemaakt van tientallen overtreders op deze weg, waarvan er minimaal 4 hun rijbewijs kwijt zijn geraakt. Tijdens 1 van de lasercontroles heeft een medewerker van Flitsservice met de dienstdoende agent contact gehad. Deze agent bevestigde dat de bebording op het eerste gedeelte van de weg niet klopte, maar hij dacht dat de snelheidsbeperking wel gold op het gedeelte waarop hij de controle uitvoerde. Daarbij ging hij er ten onrechte vanuit dat de zijwegen, waarvan hierboven al melding werd gemaakt, als uitritten golden. Na een uitrit hoeft er immers geen herhaling plaats te vinden van de snelheidsbeperking. Een definitie van een uitrit is nooit vastgelegd in de wetgeving. Echter, de politie heeft wel richtlijnen waaraan een uitrit moet voldoen, wil het als een echte uitrit gelden.
Op onze foto’s is duidelijk dat vrijwel al deze zogenaamde ’uitritten’ absoluut niet voldoen aan deze richtlijnen, en derhalve als gewone zijwegen beschouwd moeten worden.
Wij hebben de politie over deze zaak ingelicht, via contact met de persvoorlichting. Na overleg kregen we te horen dat de politie ‘geen tijd meer gaat steken in dit soort zaken die ons handenvol werk kosten om uit te zoeken”. Informatie konden we op onze buik schrijven en bekeuringen corrigeren of vernietigen was al helemaal uit den boze. Ook op de vraag of de politie het met ons eens was dat de bebording niet klopte bleef het akelig stil, waarmee het antwoord eigenlijk al gegeven is. Toevalligerwijs zijn alle 50 km/hr-borden enkele uren na ons telefoontje omgedraaid, waarmee de onduidelijke situatie opeens een stuk helderder is geworden.

Bezwaar
Omdat de politie verzuimt om zijn eigen fouten recht te zetten raden wij iedereen die op de betreffende weg in de afgelopen weken is bekeurd aan om bezwaar in te dienen tegen zijn bekeuring. U kunt daarbij altijd hulp krijgen via het forum van onze website.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  29-7-2007  


|

FlitsKaart