'Garage kansloos, A73 80-km-weg'

 

NIJMEGEN - Een nieuwe parkeergarage op de Van Schaeck Mathonsingel? "Bij voorbaat kansloos." Snelweg A73? "Die moet terug naar 80 kilometer." Aanleg van een tweede stadsbrug? "Twijfelachtig." Beleidsmakers in Nijmegen die met hun beslissingen op enigerlei wijze het milieu benadelen, kunnen hun borst nat maken. Gesteund door strenge richtlijnen uit Brussel neemt vereniging Milieudefensie daarbij het voortouw. Europa is het handvat waarmee de organisatie ook in Nijmegen met vernieuwd elan schonere lucht denkt af te dwingen. Een gang naar de rechter geldt daarbij als belangrijkste strijdwapen.Dat het offensief niet als onschuldig tromgeroffel moet worden afgedaan, bewijzen volgens landelijk campagneleider Albert ten Kate van Milieudefensie succesvolle rechtszaken elders in het land."De spitsstrook langs de A27 is tegengehouden door de Raad van State, een parkeergarage in Dordrecht gaat op voorhand niet door", somt hij enkele wapenfeiten op.Zo wordt momenteel op tal van plaatsen geprocedeerd door allerlei belanghebbenden. Gemeenschappelijke noemer bij de afgeblazen ontwikkelingen is dat milieunormen fors worden overschreden. Voor fijn stof, kleine deeltjes in onder meer uitlaatgassen, zijn de Europese afspraken hierover al dit jaar bindend.Ten Kate: "Richtlijnen voor stikstofdioxide gelden per 2010. Maar nu al moeten gemeenten inspanningen plegen om te kunnen laten zien dat ze er alles aan doen om die richtlijn per 2010 te halen. Doen ze dat niet, dan is dat voor de rechter een argument om bezwaarmakers gelijk te geven."Het kabinet wil bij Europa aankloppen om naleving van de gestelde milieuregels te versoepelen. Maar volgens Ten Kate is dat verzoek door de Eurocommissaris alweer afgewezen.Opmerkelijk is dat Nijmegen het volgens Milieudefensie eigenlijk helemaal niet zo slecht doet. Ten Kate: "Nijmegen is koploper in de bestrijding van fijn stof. Als een van de weinige gemeenten heeft Nijmegen ook meetstations om de vervuiling te bepalen. Dat is in Nederland nog steeds een zeldzaamheid."Maar die ijver van de stad wil volgens Milieudefensie niet zeggen dat Nijmegen niet beter kan. "Een nieuwe parkeergarage bij de Van Schaeck Mathonsingel is een slechte ontwikkeling", stelt Ten Kate. "Vlakbij staat een meetpunt dat laat zien dat de vervuiling daar nu al allerlei grenswaardes te boven gaat." Milieudefensie zal dan ook niet aarzelen om met de omwonenden de rechter in te schakelen. "Die zal een verzoek om niet te bouwen meteen honoreren", stelt Ten Kate zonder enige twijfel.Milieudefensie heeft verder met verschillende bewonersorganisaties uit Nijmegen, Beuningen en Wijchen plannen om de milieuvervuilende A73 aan te pakken. Metingen laten zien dat de normen langs de snelweg op grote schaal worden overschreden.

 
 
Bron: De Gelderlander
 
  28-4-2005  


|

FlitsKaart