Geef reactie over de regels voor km heffing.2487x

De commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal nodigt belangstellenden uit tot het inzenden van een schriftelijke (inhoudelijke) reactie op:

Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)
(Kamerstuk 32 216)

Deze reacties – mits inhoudelijk commentaar bevattend − kunnen tot woensdag 27 januari 2009 worden gezonden aan de griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

E-mail: cie.vw@tweedekamer.nl

Redactie Flitsservice: Let op! Dit gaat niet over voor of tegen, maar om de regelgeving, mocht km heffing erdoor komen.

Bron:  Tweede Kamer

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram