Geen alcohol in verkeer

 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat het alcoholgebruik in het verkeer verder teruggedrongen wordt. Op dit moment geldt een limiet van 0,5 promille voor ervaren bestuurders, terwijl beginnende bestuurders niet meer dan 0,2 promille in hun bloed mogen hebben. VVN wil een maximum van 0,2 promille voor iedereen. Dat komt neer op minder dan één glas. In feite dus een totale uitbanning van alcohol in het verkeer.

In 2008 vielen in het verkeer 100 dodelijke slachtoffers en 2.300 gewonden door alcohol. Deze ongevallen zijn volgens VVN grotendeels te voorkomen, daarom pleit Veilig Verkeer Nederland voor een totale uitbanning van alcohol in het verkeer.

VVN grijpt 1 januari aan om dit standpunt kracht bij te zetten.Veel mensen denken in deze tijd weer na over goede voornemens. We kunnen in 2010 het aantal verkeersdoden laten dalen met enkele tientallen personen, en het aantal gewonden met enkele honderden personen als we alcohol uitbannen , aldus woordvoerder Rob Stomphorst.

In 2010 zal Veilig Verkeer Nederland de politieke partijen in de Tweede Kamer aanspreken op hun verantwoordelijkheid door te pleiten voor nieuwe regels. Inmiddels is Groen Links al voor een verlaging van de limiet. Daarnaast zullen de alcoholcampagnes worden geïntensiveerd, om op die manier aan alle kanten te werken aan oplossingen.

Vanaf de start van de Bob campagne in 2001 is er sprake geweest van een sterke daling van het aantal slachtoffers. Deze daling lijkt zich nu echter te stabiliseren.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  1-1-2010  


|

FlitsKaart