Gegevens burgers niet veilig bij politie1075x

De politie heeft ingrijpende bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens. Ook is daarin bepaald hoe zij met die gegevens moet omgaan. Elke vier jaar wordt gecontroleerd of ze zich aan die regels houdt. Bits of Freedom heeft de rapporten van eind vorig jaar opgevraagd.

Het resultaat is diep triest. Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels.

Persoonsgegevens zijn bij de politie dus lang niet altijd in veilige handen. Bits of Freedom eist dat de misstanden direct worden gecorrigeerd, de korpsen jaarlijks worden gecontroleerd, en een moratorium op uitbreiding van bevoegdheden wordt ingesteld.


Het gehele rapport is hier te lezen.

Bron:  Bit of Freedom

Melder: ErikV

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Commentaar melder: Besef u als burger goed dat uw persoonsgegevens bij de politie dus niet veilig zijn. Dit geldt voor snelheidsboetes, gegevens uit trajectcontroles, procesverbalen, internet- en telefoontaps, enzovoort.

Verder bewijst bovenstaande nogmaals het nut van de huidige Wet Openbaarheid Bestuur. Binnenlandse Zaken wil deze wet enorm inperken, wat bovenstaande onderzoeken bemoeilijkt.