Gelders project Verkeershandhaving gestart

 

De regionale Verkeershandhavingteams (VHT) van de Gelderse korpsen en het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) zijn gestart met verkeerscontroles voor het Gelders project Verkeershandhaving. In dit project wordt extra aandacht geschonken aan jongere bestuurders (18-25 jaar) die zich keurig aan verkeersregels houden en daarmee bijdragen aan de verkeersveiligheid. Iedere gecontroleerde bestuurder die zich aan de regels houdt, krijgt een beloning thuisgestuurd en maakt bovendien kans op mooie prijzen.


De Gelderse korpsen en het KLPD voeren binnen de provincie Gelderland tot medio juni een onderzoek uit naar duurzame verkeershandhaving. Het betreft een vervolg op eerdere onder­­zoeken vanuit de werkgroep handhaving van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). De laatste jaren is van alles gedaan aan het verbeteren van de ver­keers­veiligheid: aanpassingen van de infrastruc­tuur, het veiliger maken van de voertuigen en het uitgebreid handhaven. De menselijke factor is een onderdeel waar nog extra aandacht aan kan worden gegeven. Daarom is de keuze gemaakt om de (menselijke) aspecten controle­kans, bejegenen en belonen verder te onderzoeken. Het onderzoek richt zich vooral op de categorie ver­keers­deelnemers van 18 tot en met 24 jaar, omdat deze daarvoor het meest bevattelijk lijken te zijn.

Werkwijze

Het VHT voert in het kader van dit project tot medio juni opvallende controles uit, die zich concentreren op alcohol- en snelheid. Bij de staande houding hanteert de politie een bejegeningsprofiel waarbij zij informatie verstrekt over de bedoeling van de controle en het effect ervan voor naleving van de verkeersregels. De controles worden voornamelijk in de avond- en nachturen gedaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aandeel van jongeren, betrokken bij verkeersongevallen gedurende deze periode het grootst is.

Een beloning volgt indien een weggebruiker niet harder rijdt dan de wettelijke limiet en geen alcohol heeft gebruikt. De betrokkene ontvangt dan op zijn of haar huisadres een beloning (met begelei­dende brief en folder). Ook maakt men kans op mooie prijzen, zoals een TomTom navi­gatiesysteem. De prijzen worden door het Regionaal Orgaan Verkeers­veilig­heid Gelder­land (ROVG) beschikbaar gesteld. Op 15 juli 2009 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Onderzoeksresultaten

Met behulp van een enquête, verstuurd aan een groot aantal gecontroleerde verkeers­deelnemers, wordt het effect gemeten van de opvallende controle, de bejegening en de beloning op houding, gedragsintentie en gedrag. De resultaten van het onderzoek worden eind van dit jaar verwacht. Begin 2010 zal het ROVG er een publicatie aan wijden.

 
 
Bron: Politie
 
  19-5-2009  


|

FlitsKaart