Gering draagvlakx

In een brief aan de Tweede Kamer zet minister Karla Peijs het beleid uiteen voor de komende periode. Sommige doelstellingen lijken harder te zijn dan andere.Het ministerie gaat er vanuit dat de stijging van het aantal verkeersdoden in 2003 geen trendbreuk is. Men gaat dus nog steeds optimistisch uit van een daling. Dit is op zich al merkwaardig te noemen omdat de ontwikkelingen vanaf 2001 juist wél een trendbreuk doen vermoeden.Al met al moet er weer flink aan worden getrokken; 900 verkeersdoden in 2010 en 640 verkeersdoden in 2020. Die laatste doelstelling kan alleen behaald worden met tabaksubsidies, vertrekpremies voor immigranten of het autorijden zo duur maken dat alleen de rijken nog kunnen rijden.Alle leuke maatregelen zijn al genomen, vanaf nu gaat het ministerie maatregelen nemen die pijn doen. Daar moet wel draagvlak voor zijn, maar die voorwaarde lijkt niet zo heel erg hard te zijn.De brief meldt namelijk dat het draagvlak voor flitspalen gering is. Desondanks is landelijk verkeersofficier Koos Spee’s kostje gekocht. Budget om te flitsen is al opzij gezet tot 2010. Dat is dus ongeveer de periode waarin eindelijk Spee met pensioen gaat. Het handhavingniveau wordt op het peil van 2002 gezet. Een vreemde opmerking in de brief, want het aantal snelheidsboetes in 2003 was al een half miljoen meer dan in 2002.Verlaging van de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom heeft ook gering draagvlak. Ook hier is het draagvlak totaal onbelangrijk, want Peijs gaat meer snelheidslimieten verlagen van 120 naar 100, of zelfs naar 80 op de snelweg. Het lijkt hiermee dat de milieulobby meer draagvlak heeft bij het ministerie dan de automobilisten die te weinig tijd hebben om naar de politiek te stappen. Automobilisten brengen 28 miljard in de schatkist, krijgen 12 miljard terug. Dat geeft blijkbaar geen schuld aan de automobilist want die krijgt er alleen maar ellende voor terug. Er is volgens Staatssecretaris van Geel (VROM) wél sprake van een “milieuschuld” die uiteraard niet aflosbaar is.Ook de snelheidsbegrenzer heeft niet heel erg veel draagvlak. Toch moet er een begrenzer komen in bestelauto’s; ofwel een snelheidbegrenzer ofwel een toerentalbegrenzer.Jarenlang hebben pioniers in Amerika onder de Britse Kroon zichzelf nooit Britten gevoeld. Na de burgeroorlog werd Amerika onafhankelijk. Na tientallen jaren ingelijfd te zijn door Joegoslavië, voelden vele mensen in de verschillende Balkan regio’s zich nog steeds geen Joegoslaaf en een ellendige burgeroorlog was het gevolg. Na vijf jaar bezetting door de Duitsers voelden de Nederlanders zich nog steeds geen Duitser en was het verzet onverminderd hevig.Geschiedenis leert dat je een cultuur niet kunt fabriceren, maar desondanks gaat onze eigen Karla Peijs nog maar eens een poging wagen. Zoals eerder de fraaie term “leefbaar” werd verziekt, gaat Peijs nu de nobele term “safety culture” om zeep helpen.Het bedrijfsleven moet benaderd worden, om via dwang ervoor te zorgen dat werknemers met een bestel- of lease-auto zich op de weg gaan gedragen. Het gaat dan om te snel rijden, alle andere dingen worden niet besproken. Dus in een toch al moeilijk draagvlak voor flitspalen, gaat men proberen om gedrag via de commercie af te dwingen.Zoals al eerder gezegd, nu komen de echte dingen die pijn doen. Draagvlak lijkt toch niet zo heel erg belangrijk te zijn. Bij gering draagvlak worden de cijfers gewoon gefalsifieerd zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dit al eerder heeft gedaan in een enquête.De commissie Duivenstijn over de HSL en de Betuwelijn leert ons, dat de overheidstrein al voorbij is op het moment dat de burger er iets over mag zeggen. Stemrecht en inspraak is niets meer dan een show om de burger rustig te stemmen.De burger krijgt de acteurs te zien, maar heeft uiteindelijk geen enkele invloed op het script van het toneelstuk. Het maakt de regisseur dan ook weinig uit of het publiek applaudisseert of de acteurs uitjoelt, als de zaal maar vol is! Draagvlak verandert het script niet.Als stemrecht iets kan veranderen, dan wordt het afgeschaft.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram