GPS ongeschikt voor snelheidsmeting

 

Een automobilist die een bekeuring voor een snelheidsovertreding binnen een trajectcontrolesysteem aanvocht met GPS als bewijs, is door de kantonrechter in het ongelijk gesteld.

De rechter volgde de uitleg van het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het instituut stelt dat GPS een plaatsbepalingssysteem is, dat niet primair is bedoeld om de snelheid weer te geven. De snelheidsweergave van GPS loopt achter op de werkelijke snelheid, wat duidelijk wordt bij accelereren en afremmen.

In deze zaak trok de betrokkene verder in twijfel of een trajectcontrolesysteem een wettig meetmiddel is, omdat het niet wordt genoemd in de Regeling Meetmiddelen Politie uit 1997. Ook dit werd door de kantonrechter terzijde geschoven met verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2000. De HR stelt dat een meetmiddel niet in de lijst opgenomen moet zijn om ingezet te kunnen worden, zolang het middel geldige -geijkte- snelheidsmetingen verricht.

Trajectcontrolesystemen meten over een bepaalde afstand de gemiddelde snelheid van passerende voertuigen. Op punt A start de meting die op punt B wordt beëindigd. De tijd die het voertuig erover doet, wordt afgezet tegen de afstand tussen A en B en resulteert in een gemiddelde snelheid. Bij trajectcontrole hangen camera’s op verschillende punten langs de weg, die opnames maken van ieder passerend voertuig. Alle in Nederland opererende trajectcontrolesystemen voor snelheidscontroles worden door het NMi uitgebreid onderzocht en getest waarna certificering plaatsvindt. Jaarlijks worden de individuele trajectsystemen aan een keuring onderworpen.

 
 
Bron: BVOM
 
  20-5-2009  


|

FlitsKaart