Groen licht uitbreiding wegennet Amsterdam-Almere

 

De Tweede Kamer heeft minister Camiel Eurlings (Verkeer) woensdag het groene licht gegeven om snelwegen tussen Amsterdam en Almere te verbreden, maar vroeg daarbij wel nadrukkelijk de overlast voor mensen in Diemen en Weesp te beperken.

Vorig jaar blies de Tweede Kamer een ondertunnelde snelweg langs het Naardermeer af. Dat brengt met zich mee dat de druk op de bestaande snelwegen flink toeneemt en daarmee ook de overlast, als er geen maatregelen worden getroffen.

Eurlings heeft een akkoord bereikt met de regio om 3,5 miljard te steken in het verbeteren van het wegennet, en daarin zijn honderden miljoenen inbegrepen om de natuur te ontzien en de leefbaarheid van omwonenden te verbeteren. Roos Vermeij (PvdA) vreest dat Diemen en Weesp er bekaaid afkomen bij deze afspraken. CDA’er Maarten Haverkamp pleit sowieso voor "ruimhartigheid" bij Eurlings. Ook VVD’er Paul de Krom vindt dat er in Diemen "nog het een en ander moet gebeuren".

Tunnel
De A9 (Gaasperdammerweg) in Amsterdam Zuidoost krijgt een overkapping en wordt gedeeltelijk in een tunnel aangelegd. Dit gebeurt omdat de verkeersstroom op die weg explosief gaat stijgen van 75 duizend voertuigbewegingen nu naar 133 duizend voertuigen als de werkzaamheden zijn voltooid.

De Kamer wil dat de A1 bij Diemen eveneens verdiept en overkapt wordt aangelegd. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de gemeente Diemen. De plannen van het kabinet zorgen voor een forse toename van de overlast voor de inwoners, meent de gemeente.

Niettemin steunen CDA, PvdA en VVD in grote lijnen de aanpak van Eurlings en dat geldt ook voor de PVV, omdat die geen alternatief ziet voor uitbreiding van het wegennet nu de tunnel langs het Naardermeer niet doorgaat.

Alternatief
GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent ziet dat wel. Zij kwam met een eigen plan om de 3,5 miljard te steken in railvervoer in plaats van asfalt. Emile Roemer (SP) vindt dat Eurlings te eenzijdig kijkt naar wegen. Hij wil dat Eurlings zijn plan meer in samenhang beziet met uitbreiding van openbaar vervoer en het scheppen van werkgelegenheid in Almere zelf, zodat er minder forensenverkeer zal zijn.

Kosten
Eurlings zei te willen vasthouden aan het "uitgangspunt" dat het kabinet bij het inpassen van het wegennet alleen opdraait voor kosten die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke normen. Niettemin toonde hij zich bereid tot "open gesprekken" met Diemen over "kosten en meerbaten" van allerlei mogelijke varianten bij de inpassing van de snelweg.

 
 
Bron: NU.nl
 
  12-12-2007  


|

FlitsKaart