Grondige file-aanpak op de A12

 

Een veelheid aan technologische en infrastructurele maatregelen wordt ingezet om de verkeersproblemen op de A12 tussen Den Haag en Gouda te bedwingen. Zo moeten er over vijf jaar meer auto’s en fietsers zonder oponthoud over en langs dezelfde weg kunnen rijden. Tevens moeten de zitplaatsen in auto’s en openbaar vervoer beter worden benut, evenals de laadruimte in vrachtauto’s. De projectgroep A12, bestaande uit provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden en Rijkswaterstaat werkt daarbij niet alleen aan de weg, maar trekt ook aan de bel bij bedrijven en in woonwijken.

Congestieproblemen op dit deel van de A 12 zijn onder meer ontstaan door de forse groei van het verkeer in de periode 1986-2001. Zo nam het verkeer tussen Den Haag en Zoetermeer toe met 65 procent en tussen Zoetermeer en Gouda zelfs met 80 procent. Uit analyse van de verkeersstroom blijkt dat de hoofdmoot bestaat uit kort woon-werkverkeer (60 procent). Een veel kleiner deel betreft vracht- en zakelijk verkeer (20 procent).


Maar liefst zeventien maatregelen voor dit traject zijn samengevat in een zogeheten benuttingstrategie en variëren van technologische en infrastructurele ingrepen tot flankerend beleid en stimulering van het openbaar vervoer.
Voorbeelden van technologische maatregelen zijn extra DRIP’s op plaatsen waar nog voor een alternatieve route kan worden gekozen of de plaatsing van 35 camera’s voor automatische incidentdetectie. Daarnaast zullen reizigers op het traject Gouda-Zoetermeer gerichte verkeersinformatie kunnen opvragen via internet of gsm om zo het beste tijdstip en de beste modaliteit voor de reis te kunnen kiezen. Verder informeren locale DRIP’s in Zoetermeer over reistijden op de A12, beschikbare parkeerruimte op P+R-terreinen en vertrektijden van het openbaar vervoer. Een koppeling van de toeritdoseerinstallaties en VRI’s moet kruisingsvlakken vrijhouden. Tenslotte worden flexibele rijbaanindeling en dynamische snelheidslimieten ingezet.


Infrastructurele maatregelen betreffen onder meer nieuwe aansluitingen bij Bleiswijk en vervanging van twee verouderde aansluitingen bij Zevenhuizen/Waddinxveen door een moderne op- en afrit. Ook worden op verschillende knelpunten plus- en spitsstroken aangelegd.
De fietser mag een hoogwaardige fietsverbinding verwachten tussen Den Haag en Gouda. Fietsroutes worden waar nodig verbreed en ontdaan van onnodige bochten.
Bedrijven komen in het pakket voor in het kader van mobiliteitsmanagement. Zij worden benaderd om zo’n 35 procent van de autosolisten te beïnvloeden met maatregelen als: carpoolen, flexibele werktijden, thuiswerken en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.


Het openbaar vervoer zelf wordt bevorderd door bijvoorbeeld een voorrangsregeling voor de bus op het autoverkeer bij de het benzinestation Knorrestein en toegang tot de verbrede vluchtstrook tussen het Hofpleinviaduct en Zoetermeer.
Een ingrijpende infrastructurele maatregel betreft de verbreding van de N209 als gevolg van een nieuwe woonwijk en bedrijventerrein in Bleiswijk. Via viaducten gaat de weg over de A12 en spoorlijn. Ook komen hier nieuwe toe- en afritten en een vrije verbinding voor fietsers. De maatregelen werken door tot mobiliteitsadviezen in de woonwijken. Een mobiliteitswinkel zou daarvan een voorbeeld kunnen zijn.


Op 11 juli 2001 is de uitvoeringsovereenkomst voor de A12 getekend en vrijwel direct daarop in uitvoering gegaan. Enkele maatregelen zijn vorig jaar al opgeleverd. Het hele project moet in 2008 worden afgerond.

 
 
Bron: Verkeerskunde.nl
 
  27-8-2003  


|

FlitsKaart