Grootscheepse controles A7 en A6


Op dit moment zijn er grootscheepse controles aan de gang op de A7 op de gehele Afsluitdijk en ter hoogte van Almere op de A6. Dit kan vertragingen opleveren!

Bron:  Flitsservice.nl