Grote geldbedragen bij Ochtendgloren1915x

Samenwerkende opsporingsorganisaties hebben in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 mei 2007 op de rijksweg A1 in de gemeente Rijssen-Holten de verkeerscontrole ‘Ochtendgloren’ gehouden. Bij de controle is een geldbedrag van 32.800 euro inbeslaggenomen bij een Poolse man woonachtig in Nederland, de belastingdienst inde 10.823 euro en nam 4 voertuigen in voor een te vorderen belastingschuld van in totaal 148.469 euro. In totaal zijn er 750 personenauto’s en 27 vrachtauto’s gecontroleerd. Er zijn 68 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen, waaronder een passagier die lang te slapen in een aanhangwagen. Langs de radarcontroles reden 963 bestuurders te hard. Van vier bestuurders is het rijbewijs ingevorderd in verband met het overschrijden van de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 205 km/uur.

In beide richtingen zijn de bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol en andere overtredingen. Voor de duur van de controle was deze locatie aangewezen als veiligheidsrisicogebied en vonden er preventieve fouilleringen plaats.

Zoveel mogelijk bestuurders zijn tussen 22.30 en 04.30 uur naar de parkeerplaatsen ‘Bolder’ en ‘Struik’ geleid, waar zij in eerste instantie een blaastest aflegden. Bestuurders die teveel alcohol hadden gedronken ondergingen ter plaatse een ademanalyse. Tenminste drie bestuurders reden onder invloed van alcoholhoudende drank.

Aan verdovende middelen trof de politie 8 gram wiet, waarvan proces-verbaal is opgemaakt en afstand is gedaan. Na de controle vond met 40 gram cocaïne en 25 gram heroïne (straatwaarde 3500 euro) dat vermoedelijk voortijdig uit de auto is gegooid.

De Parketpolitie betekende 5 vonnissen en inde 625 euro aan boetes. Een verdacht is in gijzeling genomen omdat hij de openstaande boete van 650 euro niet direct kon betalen. Eén gesignaleerde voor opsporing aanhouding en voorgeleiding in verband met diefstal is aangehouden en overgebracht naar het bureau in Hengelo.

De Douane trof een Nederlander aan in een buitenlands voertuig terwijl zijn hoofdverblijf in Nederland was. Het voertuig is in verband met recidive inbeslaggenomen. Tevens trof de Douane rode diesel aan in twee voertuigen, respectievelijk 50 en 900 liter. Tegen het bedrijf dat met 900 liter rode diesel reed volgt een onderzoek in verband met recidive.

Bij de vrachtauto’s zijn bekeuringen uitgeschreven voor te korte rust (4), overschrijding hoogte (2), fraude tachograafschijf (1), geen rijbewijs E (1), onjuiste verlichting (1). Drie chauffeurs kregen een rijverbod opgelegd in verband met onvoldoende genoten rust.

Aan deze gezamenlijke controles werkten ruim 100 personen mee van de regiopolitiekorpsen Twente, IJsselland, Noord en Oost Gelderland, de Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten, Koninklijke Marechaussee, Douane Oldenzaal en Hoofddorp, Motorrijtuigenbelasting, Voedsel en Waren Autoriteit, Sociale Opsporings- en Inlichtingen Dienst, Parketpolitie en Autobahnpolizei NI-Osnabrück en NRW-Münster.

Bron:  politie.nl

Melder: @lex-Iveco

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram