Grote schoonmaak bij politie / Korpschefs willen ook af van bonnenquota

 

Signalen dat diverse politiechefs nog altijd de afschaffing van de bonnenquota aan hun laars lappen, is voor de Tweede Kamer aanleiding om de bezem door de politie te halen.

De SP heeft de afgelopen dagen meldingen uit het hele land binnengekregen van agenten die zeggen dat hun chefs zich niets van de oproep van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aantrekken. Vanuit Utrecht laten agenten in opleiding zelfs weten dat getraind wordt op het handhaven van de afspraken.

De Kamer pleit voor hardere maatregelen. "De minister staat in zijn hemd", aldus SP-Kamerlid Van Raak, die de bewuste politiechefs wil laten schorsen. "We kunnen wel een nationale politie invoeren, maar we moeten eerst orde op zaken stellen. Dit eigengereide gedrag bij de politietop moet stoppen."

Ook de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV zijn woedend. "Het moet eens een keer afgelopen zijn met korpschefs die denken dat ze voor god kunnen spelen", aldus PVV-Kamerlid Brinkman. "Als de minister zegt geen bonnen, moeten ze luisteren, anders is het tijd voor een grote schoonmaak en moeten we ze er snel uit gooien."

Het CDA begrijpt niet wat korpschefs nog bezielt. "Dit moet op een gegeven moment ophouden", stelt CDA-Kamerlid Cörüz. "De geloofwaardigheid van de politiek wordt aangetast." De melding uit Utrecht wekt helemaal woede. "Het is onzinnig om studenten op te leiden met bonnenquota", aldus Van Raak. "Dit geeft aan dat de intentie er helemaal niet is om ermee te stoppen."

Het politiekorps Utrecht stelt in een reactie dat het met werkstudenten per leerfase afspraken maakt over hun leerdoelen. "Daarbij horen ook afspraken over het opmaken van bekeuringen, naar soort en aantal", aldus een woordvoerder, die stelt dat het alleen gaat om 'zinvolle bekeuringsituaties'.

Het Algemeen Dagblad schreef: Korpschefs willen ook af van bonnenquota

De Raad van Korpschefs is voorstander van de afschaffing van de zogenoemde bonnenquota door de regering. De raad stelt dat vandaag in een persbericht, na ophef in de politiek over korpschefs die ondanks de afschaffing van de bonnenquota daarmee toch door zouden gaan.
Volgens een woordvoerder van de raad, waarin alle 25 regiokorpschefs en de korpschef van het KLPD vertegenwoordigd zijn, is er inmiddels geen korpschef meer die nog een bonnenquotum hanteert. "De beweging die de minister heeft ingezet, is een welkome", aldus de woordvoerder. "Ook qua vakontwikkeling."

Verplichte aantallen bekeuringen afgeschaft

Agenten moeten volgens de raad weer de ruimte krijgen om op basis van hun vakmanschap te handelen. Alle korpschefs hebben zich volgens de raad verbonden aan de afspraak die minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten met de korpschefs heeft gemaakt. In alle politiekorpsen zijn daarmee de verplichte aantallen bekeuringen afgeschaft, zo stelt de raad.

Afspraken over het aantal bonnen waren volgens de raad een aantal jaren geleden nodig om scherper te kunnen kijken naar te behalen resultaten. Inmiddels is dit niet meer nodig. "Intelligente handhaving" moet voorop staan, aldus de raad.

Bekeuren blijft tot de taken van politiemensen horen. In functionerings- en beoordelingsgesprekken zal volgens de raad dan ook altijd gekeken worden naar individueel behaalde resultaten.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  18-1-2011  


|

FlitsKaart