Grote zorgvuldigheid bij de flits uit 't bermgras (A15)

 

BETUWE - Op de A15 geldt momenteel 'n scherp radarregime. De kans op een flits-met- foto is voor hardrijders erg groot. Op pad met snelwegpolitie KLPD. "Eenderde van de gemaakte foto's gaat in de prullenbak." Je kunt proberen een hele snelwegrit er op te letten. Maar na een rits kilometers zonder verslapt de aandacht voor 'iets zwarts' tussen het bermgras. Totdat die flits de automobilist weer wakkerschudt.De mobiele radarposten - ook 'driepootjes' genoemd - zijn in mei en juni dagelijkse gasten op de A15 tussen de knooppunten Valburg en Deil. Vooral het asfalt bij Dodewaard en Andelst heeft grote aantrekkingskracht op het KLPD (Korps landelijke politiediensten). De weggebruiker ziet doorgaans twee onderdelen van hun werk: de radar - al dan niet met flits - én de bekeuring die later op de deurmat ligt. Maar het hele verhaal van snelheidscontrole is veel gecompliceerder.De KLPD-snelheidsspecialisten Jan van Galen en Danny van Grondelle hameren erop dat geld innen pertinent geen doel an sich is. "Als iedereen zich keurig aan de snelheid houdt en wij geen bonnen kunnen uitschrijven, wrijven we ons in de handjes."Er zijn voor het KLPD diverse redenen om de snelheid van het verkeer te beteugelen. Veiligheid, verkeersdoorstroming en milieuschade zijn de belangrijkste thema's. Snelwegen krijgen extra aandacht - zoals de A15 - na overleg met het Openbaar Ministerie.Een dergelijke beleidsmatige opzet is overigens iets van de laatste tien, twaalf jaar. Het KLPD begon in de jaren zestig - destijds onder de naam Algemene Verkeersdienst - met radarmetingen langs de snelwegen. Wanneer een agent zin had, werd een busje in de berm geparkeerd. Voor de wagen kwam bij de radar een enorme flitser te staan; achter in het busje zat de agent meteen de gegevens weg te schrijven.Toen in 1988 de maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen werd opgetrokken naar 120 kilometer per uur, is ook meteen de controle verscherpt. Vanaf dat moment wordt de radarapparatuur ook dagelijks op diverse plekken ingezet."We hebben toen ingeschat dat 300.000 verbalen per jaar genoeg zou moeten zijn om de snelheid van het verkeer te drukken. Dat aantal is dus inmiddels 1,2 miljoen", weten de KLPD'ers.Daarvan komt overigens 3,5 procent bij de rechter op tafel, als de ontvanger van de bon het niet eens is met de snelheidsmeting. "Ook bij het intikken van kentekens kan incidenteel wel eens een verkeerde letter worden ingevuld", hebben de KLPD'ers ervaren. Boze lieden langs het asfalt komen ook soms voor. Als ze stoppen om 'n scheldpartij te beginnen, wordt zonder pardon een extra bon uitgeschreven: onnodig stilstaan op de vluchtstrook.Maar de KLPD-werkwijze is doorgaans uiterst zorgvuldig. De radar wordt opgesteld langs een recht stuk snelweg, zonder helling. Zeker bij snelheidsbeperkingen, zoals nu op veel A15-gedeeltes, wordt de situatie ter plekke vooraf en na afloop ook gefotografeerd. Bij twijfel over de juiste bebording kan het rolletje worden weggegooid. Overigens wordt 's nachts niet met radar gecontroleerd, maar neemt de reguliere surveillance die taak over.Sowieso valt 35 procent van de gemaakte foto's in de prullenbak. Als het rolletje na vijf dagen in Driebergen wordt verwerkt, zitten er soms verkeerd belichtte foto's bij. Maar ook als er twee kentekens op één foto staan, hoeft de hardrijder niet te betalen. Het merendeel van de 'weggooiers' bestaat uit buitenlandse kentekens. Want uitwisseling van snelheidsbonnen geldt alleen voor Duitsers, Zwitsers en Belgen.De tijd tussen geflitst worden en de bon in de brievenbus bedraagt momenteel zo'n zes weken. Het KLPD wil die tijd terugbrengen tot drie weken. Om dat te bereiken worden steeds meer digitale camera's aangeschaft, die alles sneller verwerken.Op de A15 is het doel dat uiteindelijk hooguit tien procent van het verkeer te hard rijdt. Na de eerste controlemaand was dat nog twintig procent. Dat betekent dat na juni - ná de verscherpte controle - er extra 'nazorg' is voor deze Betuwse snelweg.Overigens zal de radarmethode de komende jaren steeds vaker worden vervangen door trajectcontrole: wie sneller dan een bepaalde tijd over een aantal kilometers snelweg heeft gereden, zat boven de maximumsnelheid.De boeiendste discussie binnen het KLPD is volgens Van Galen en Van Grondelle het al dan niet verdekt opstellen van de radar. "Da's een tactische afweging. Voor de meesten hoeft dat niet, want we mogen gezien worden. En de automobilist wil graag de bevestiging dat ie inderdaad in de gaten gehouden wordt."

 
 
Bron: Gelderlander
 
  22-6-2002  


|

FlitsKaart