Handhaving op 80 km-wegen leidt tot minder slachtoffers

 

Op kruispunten waar een roodlichtcamera is geplaatst, daalt het aantal weggebruikers dat door rood rijdt tot minder dan 1%. Dit meldt het bureau Verkeershandhaving in het jaarverslag. Vernieling van flitspalen wordt echter een steeds groter probleem, zo constateert het bureau verder. Er wordt geexperimenteerd met waarschuwingssystemen tegen vernieling, en op plekken waar geen verhoogd ongevalsrisico is, zullen flitspalen worden weggehaald. De effecten van handhavings-regioplannen zijn ondertussen echter duidelijk meetbaar.Het Bureau Verkeershandhaving OM voert structureel onderzoek uit naar de effecten van de regioplannen. Onder meer wordt gekeken naar het effect van verkeershandhaving op het snelheidsgedrag. In een tussentijdse evaluatie zijn de overtredingspercentages op de handhavingstrajecten op 80-km wegen en 50-km wegen vergeleken met referentiewegen waar voor zover bekend niet wordt gecontroleerd. Ook is voor de 80-km wegen gekeken naar de verkeersveiligheid.
Over het geheel genomen kan zowel procentueel als in absolute aantallen worden gesproken van een gunstige ontwikkeling van de verkeersveiligheid op de handhavingtrajecten in de regios die in 1999 zijn gestart, aldus het jaarverslag van het bureau. De naleving van de norm is sterk verbeterd en de toename van de verkeersonveiligheid lijkt tenminste tot staan gebracht. Op basis van de ontwikkelingen van jaar tot jaar is op de handhavingtrajecten tenslotte sprake van een duidelijke afname van het gemiddeld aantal slachtofferongevallen.De cijfers in een dwarsdoorsnede van de handhavingstrajecten op 80-km wegen laten voor de periode van 1999 tot en met 2002 een daling zien in het overtredingspercentage van de maximumsnelheid. De cijfers geven aan dat het overtredingspercentage volgens de trendlijn van 36,9% naar 11,2% is gedaald. Dat betekent een daling van 69,6% van het aantal overtreders. De cijfers in een dwarsdoorsnede van de handhavingstrajecten op 50-km wegen laten voor de periode van 1999 tot en met 2002 een daling zien in het overtredingspercentage van de maximumsnelheid. De cijfers geven aan dat het overtredingspercentage volgens de trendlijn van 16% naar 10% is gedaald. Dat betekent een daling van 37,5% van het aantal overtreders.Sinds de start van de handhavingsprojecten is op de 80 km- trajectwegen een duidelijke afname van het absolute aantal slachtofferongevallen per jaar waarneembaar (van gemiddeld 616,3 per jaar naar gemiddeld 528 per jaar). Dit betekent dat per 12,5 kilometer handhavingstraject gemiddeld n slachtofferongeval minder is voorgekomen.

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  7-8-2003  


|

FlitsKaart