Hardrijder krijgt rood licht

 

Bij een experiment in Deventer staan hardrijdende automobilisten vaker stil voor een verkeerslicht dan bestuurders die zich wel keurig aan de snelheid houden.

Als een automobilist het verkeerslicht met te hoge snelheid nadert, springt het automatisch op rood. Het gaat om een proef bij een T-splitsing vlak bij de binnenstad. "Rij je te hard, dan zet je bij wijze van spreken zelf het licht op rood", legt woordvoerder Stuurman van de gemeente Deventer uit. Zelfs als de splitsing helemaal vrij is van verkeer, krijgt iemand die harder rijdt dan vijftig kilometer per uur, de maximumsnelheid op de kade langs de IJssel, rood licht. "Je wordt dus gestraft voor een te hoge snelheid", zegt Stuurman. "We willen hiermee de tijdwinst die hardrijders denken te pakken, wegnemen." De gemeente is niet bang voor verkeersopstoppingen. "Dat gebeurt niet als iedereen zich aan de snelheid houdt."

Dupe

Zuur is dat ook bestuurders die zich wel aan de snelheid houden de dupe kunnen worden. Het licht springt namelijk ook op rood voor het tegenliggend verkeer.

Stuurman: "Dat is een nadeel van dit systeem. Je kunt op een splitsing of kruispunt niet slechts een licht op rood zetten, dat zou gevaarlijk zijn, omdat voetgangers dan bijvoorbeeld denken dat ze kunnen oversteken terwijl er iemand van de andere kant komt", zegt Stuurman. "Hardrijders kunnen dus tegenliggers benadelen of mensen die vlak achter hen rijden. Een extra reden om je aan de snelheid te houden."

De proef in Deventer is afgekeken van Portugal, waar binnen de bebouwde kom vaker met deze methode wordt gewerkt.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is kritisch. "Een correcte snelheid is gunstiger voor de verkeersveiligheid", stipt Luc Veeger van VVN het voordeel aan. "Maar het systeem kan ook uitnodigen om extra hard te rijden. Het kan voorkomen dat de hardrijder iemand anders met hoge snelheid passeert, en nog net door groen rijdt, terwijl zijn achtervolger hard op de rem moet trappen. Op die manier beloon je de jakkeraar, en straf je degene die zich correct gedraagt."

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  11-8-2008  


|

FlitsKaart