Het Dieselduppie van Zalm

 

En nu wordt het mooi! De cijfers van milieuheffingen werden deze week gepubliceerd en wat blijkt? Van die 14 miljard Euro milieuheffingen wordt 80% betaald door het wegverkeer!Het lucht- en waterverkeer betalen nauwelijks milieuheffingen, maar helemaal verontwaardigend is dat de verhouding in die heffingen zo oneerlijk verdeeld zijn en dat de industrie dus maar een schijntje betaald van het totaal. Voor zover we met die scheve verhoudingen nog kunnen leven, Staatssecretaris van Geel (VROM) wil een accijnsverhoging op diesel met 10 Eurocent per liter!Het lijkt op een 1-2-3'tje tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van VROM en de milieubeweging. Milieudefensie heeft een prachtig rapport gepubliceerd op haar website waaruit blijkt dat de hoeveelheid verkeer zal afnemen wanneer de dieselaccijns worden verhoogd. In het rapport staat eigenlijk helemaal niets. Het rapport baseert zich op veronderstellingen die in het verleden consequent nooit waar werden gemaakt! Het rapport van Milieudefensie is niets meer dan misleidende demagogie die de verhoging van de accijns goed probeert te praten!Natuurlijk gaat het niet om het milieu, maar gaat het om geld. Milieudefensie heeft alleen maar meegewerkt aan deze zaak omdat het enigszins overeenkomt met haar anti-auto-ideologie en wellicht dat er als dank een flinke subsidie naar de milieu-organisatie is toegeschoven.Dieselmotoren stoten intrinsiek minder CO2 uit dan benzine-motoren. Voor zover het terugdringen van CO2 de doelstelling is, wordt hier al de plank fors misgeslagen. Maar typisch voor diesel is, dat het fijnstof zou produceren en dat is slecht voor de longen en kan uiteindelijk longkanker veroorzaken. Natuurlijk zijn zulke schadelijke stoffen een groot probleem, maar er bestaan tegenwoordig filters om juist dat fijnstof uit de uitlaatgassen van diesels te filteren!Waar de katalysator ooit wel verplicht kon worden, blijkt de overheid niet in staat om zo’n fijnstof-filter verplicht te stellen. Nee, men gaat over op een maatregel, waarvan de geschiedenis bij voorbaat al zegt dat het beoogde effect niet bereikt zal worden. Natuurlijk wordt dat dieselduppie niet afgeschaft als blijkt dat het geen effect heeft, want het gaat nu eenmaal niet om het milieu.De nieuwe belastingheffing heeft drastische gevolgen voor onze samenleving. Niet alleen wordt de concurrentiepositie van de transportbranche achtertuit gezet, het effect zal iedereen treffen die behoefte heeft aan voedsel. De prijsverhoging van transport wordt doorberekend in de prijsverhoging van producten. Het brood in de supermarkt wordt dus duurder. De minima krijgen hogere kosten, terwijl hun inkomen verder niet groeit.In een tijdperk waarin zoveel mensen hun baan verliezen, een tijdperk waarin zoveel mensen in de AOW terechtkomen, worden mensen met minimale inkomens dus opgezadeld met hoger kosten voor het levensbehoud.Mensen die het moeilijk hebben zoeken een uitvlucht, daarom zal in de marges deze maatregel ook effecten hebben in de groei van criminaliteit en prostitutie. Je moet toch wat om aan je eten te komen?Het behoud van het huidige accijnspeil van diesel kan juist de Nederlandse concurrentiepositie verbeteren, juist omdat omringende landen wél hun accijnzen verhogen. De loonstop is bedoeld om de prijzen van Nederlandse producten concurrerend te maken, waarbij wij er vanuit gaan dat de lonen in andere landen wél stijgen zodat wij in dat proces goedkoper worden. Met het dieselduppie wordt juist dat principe voor een deel teniet gedaan, omdat ondanks de loonstop de prijs van onze producten alsnog stijgen! Bovendien, met die kennis, plus de stijging van de prijzen zal het maatschappelijke draagvlak van de loonstop ook gaan wankelen.De lange termijn-visie van loonmatiging wordt juist gefrustreerd door de korte termijn-visie van staatsinkomsten met het dieselduppie.Het dieselduppie heeft in ieder geval geen fluit te maken met milieu. Dat weet Zalm, dat weet van Geel en dat weet Milieudefensie ook!Het dieselduppie is een voorval, waarbij de milieubeweging duidelijk door de overheid wordt gebruikt om haar doelstellingen te halen.

 
 
Bron: Flitsservice
 
  5-12-2004  


|

FlitsKaart