Het Imperium

 

Schuldgevoel is tegenwoordig een voor mij onbekende emotie, als er weer één op de mat ligt. Ik kan er zelfs niet boos om worden; mijn hekel aan flitspalen was er eerder dan mijn eerste boete. Maar als je krap bij kas zit, is een snelheidsboete wel een bron van razernij. Waarom wordt er niks gedaan aan de idioten op de weg? Die flitspalen hebben geen enkel zichtbaar en merkbaar effect!Ik ken wel een ander effect. Koos Spee, landelijk verkeersofficier, flitst voor zijn eigen imperium. De opbrengst uit flitsboetes komt via een omweg weer terug bij Spee, die daarmee zijn organisatie betaalt. Hoe meer flitsboetes, hoe groter Spee's imperium.Dus ik heb ook geen enkel schuldgevoel als ik weer een bezwaarschrift indien. Koos Spee moet gewoon minder geld krijgen! Goed nieuws uit Gelderland: de regiokorpsen hebben hun targets niet gehaald. Daarom krijgen zij waarschijnlijk minder geld. Men ziet het feit dat minder mensen te snel rijden als een “probleem”. Natuurlijk, dit “probleem” bedreigt het imperium. Mensen die nog enige sympathie hebben voor het systeem, helpen het beste door de limiet te overschrijden!Het voortbestaan van Spee’s imperium is veel belangrijker dan andere dingen. Door het financieringssysteem kan dat alleen gebeuren door heel veel te flitsen.Regels zijn regels? De praktijk is, snelheidslimiet is snelheidslimiet, alle andere regels zijn te moeilijk. Natuurlijk wordt er af en toe wel eens een alcoholcontrole gehouden, vanwege een leuk stukje in de krant. Maar tegenover 1 alcoholboete staan 650 snelheidsboetes. Het financieringssysteem staat niet eens toe dat die andere regels meer worden gehandhaafd, daar is geen geld en mankracht voor.Milieu? Je mag steeds minder op de weg. Mensen maximaliseren daarom hun vrijheden. De laatste trend is om vooral grote auto’s te kopen, Amerikaanse zuipschuiten. Alles wat met flitsen wordt bereikt wordt via andere vrijheden weer vernietigd. De volgende stap is, om expres in een te lage versnelling te gaan rijden. Tegenstribbelen is voor veel mensen beter dan meewerken aan een gehaat systeem!Flitsen voor veiligheid? Kom nou! Een handjevol gordelboetes heeft meer effect gehad dan miljoenen snelheidsboetes. Je hebt ook geen 7.6 miljoen snelheidsboetes nodig om die enkelingen te pakken die wel eens 200 km/u op de snelweg maken. En als een ziekenhuis mij weet te melden, dat 90% van alle verkeersslachtoffers die binnenkomen alcohol gerelateerd is, dan zegt die flits mij nog minder.Ze zeggen het zelf al: “met flitscontroles *hopen* wij op minder slachtoffers”. De hoop op meer geld is een grotere drijfveer.Dat krijg je door een financieringssysteem met imperialistisch ontwerp. Het systeem is niet ontworpen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Het is niet eens effectief! Dat blijkt uit de stijging van het aantal verkeersdoden van vorig jaar, terwijl mensen nota bene minder snel rijden! Spee zal het zelf over die paar kruispunten hebben waarop snelheidshandhaving wel succes heeft gehad, maar dat is niet het landelijke beeld!Zelfs als Spee nobele doelstellingen zou hebben, blijkt hij een gevangene te zijn van het financieringssysteem. Dat geldt ook voor alle andere organisaties die uit dezelfde voerbak mee-eten. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is een prettige tafelgenoot. Zij vertrouwt blindelings op kleuterklasstatistieken die de koelkast vol krijgt. Daarmee kunnen we ook niet meer spreken van objectieve wetenschappers, maar van loonslaven die aan hun gulzigheid toe hebben gegeven.Imperialisme is voor mij ook een goede reden om de overheid de rug toe te keren. Ze bekijken het maar! Ik betaal me blauw en ik krijg er alleen maar ellende voor terug!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  22-8-2004  


|

FlitsKaart