Het Radar-detectorverbod

 

In Nederland is de radardetector niet meer van een elitair klein groepje dure zakenmannen in dito dure auto’s, de radardetector is tegenwoordig van het volk. Guus Gemiddeld is het beu om voor een klein stom foutje een snelheidsbekeuring te krijgen en met de komst van de lowbudget detector is de keus tegenwoordig snel gemaakt.Er is natuurlijk geen excuus om te snel te rijden. Alleen is verkeersveiligheid breder dan “regels zijn regels”. Snelheid is het centrale thema van verkeersveiligheid in Nederland, waardoor het beleid in bepaalde opzichten is doorgeslagen. Het is natuurlijk heel begrijpelijk, dat Guus Gemiddeld om die reden de behoefte heeft aan een radardetector in zijn auto.Met de huidige handhaving, is het overschrijden van de snelheidslimiet verworden tot een juridisch probleem, in plaats van een verkeersveilig probleem. Met snelheid als centraal verkeersveiligheid thema poogt de overheid niet zozeer het aantal ongevallen terug te dringen, maar het aantal overtreders.Een radardetector zou belemmerend zijn voor de opsporing van limietovertreders. Merkwaardig genoeg, worden politie korpsen gestraft voor hun successen. Als een politiekorps namelijk te weinig snelheidsbekeuringen heeft uitgeschreven, dan ontvangt zij het eerstvolgende jaar minder geld.Volgens een brits onderzoek rijden mensen met radardetector in de auto veel veiliger dan mensen die zonder detector rijden. Dit is onbegrijpelijk, wanneer men redeneert vanuit snelheid als verkeersveiligheidsthema. De fundamentele denkfout is, dat het snelheidsthema geen enkele rekening houdt met de handelingen, kwaliteit en de conditie van de bestuurder.Met de flitsstok achter de deur, worden mensen paranoïde en angstig vanwege een bekeuring. Hiermee wordt autorijden per definitie een straf. Een automobilist met een radardetector zit juist veel rustiger achter het stuur. Weliswaar zal zo nu en dan de limiet met een paar km/u worden overschreden, maar in grote lijnen rijdt deze bestuurder door zijn rustgevoel veel veiliger. Hij/zij heeft namelijk de tijd om het hoofd koel te houden, terwijl een paranoïde bestuurder meer krampachtigheid vertoont, waardoor de kwaliteit van de prestatie afneemt.Kortom, het staat allerminst vast dat een detector de verkeersveiligheid tegenwerkt. Met het aankomende detector verbod zullen meer mensen ongemakkelijk in de auto zitten. Hierdoor maakt het snelheidsbeleid van gemiddeld goede chauffeurs slechte chauffeurs.

Het detectorverbod is een eenzijdige maatregel, omdat er zoveel manieren zijn om erachter te komen waar een snelheidscontrole staat. Flitsservice.nl is één van de manieren, maar ook het KLPD kondigt snelheidscontroles aan. Om deze reden is het verbod op zijn minst hypocriet te noemen.

 
 
Bron: Flitsservice
 
  15-12-2003  


|

FlitsKaart