Hoge snelheid kost 150 tot 200 levens

 

De grote baas van de flitspalen in Nederland is Koos Spee.

Hij is landelijk verkeersofficier van justitie en het hoofd van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Spee is bij het grote publiek vooral bekend van televisieprogramma’s als Blik op de weg en Wegmisbruikers.

De inmiddels 80 mensen die bij dat bureau werken proberen het aantal verkeersovertreders en het aantal verkeersongevallen omlaag te brengen. Er wordt vooral gecontroleerd op overtredingen die in het verkeer tot de meeste ongevallen leiden.

Verder hebben ze in de loop der jaren heel wat kennis over verkeersveiligheid en -handhaving verzameld. Zo wil het bureau toe naar verkeershandhaving op basis van feiten, informatie, statistieken en analyses. Woordvoerder Jos Steehouder van het BVOM legt uit dat jaarlijks 800 verkeersdoden in Nederland te betreuren zijn. Daarbij gaat het in 150 tot 200 gevallen om snelheidsovertredingen en in nog eens 150 tot 200 van de gevallen om alcoholmisbruik. Daar liggen dan ook de prioriteiten van het bureau.

Een van de middelen waarvan het bureau zich bedient is de inzet van flitspalen in een poging het aantal snelheidsovertredingen in te tomen. In Nederland staan 1700 flitspalen. Daarvan zijn er 1000 van het BVOM en 700 van andere wegbeheerders, zoals provincie en gemeenten. Het streven is er op gericht op termijn alle flitspalen onder het beheer van het BVOM te brengen.

Gemeenten komen wel eens met het verzoek langs een bepaalde weg een flitspaal neer te zetten. Zo eenvoudig gaat dat niet, vertelt Steehouder. Eerst wordt gekeken of de weg wel zodanig is ingericht dat automobilisten min of meer gedwongen worden langzamer te rijden. Als er echt alles aan is gedaan en de rijsnelheid daalt niet, dan kan overwogen worden daar een flitspaal neer te zetten, geeft hij aan.

Meer dan de helft van de snelheidsovertreders wordt bekeurd binnen de bebouwde kom. Op de provinciale wegen wordt ongeveer een kwart van het totale aantal overtredingen geconstateerd.

De autosnelwegen nemen het resterende kwart voor hun rekening. Op de site van het BVOM staat allerlei informatie over snelheidsovertredingen. Daar wordt ingegaan op de marges die de politie aanhoudt. Ook is te zien waar de snelheidscontroles per provincie worden gehouden. Verder biedt de site de mogelijkheid om te berekenen hoeveel boete er aan een bepaalde snelheidsovertreding kleeft.

 
 
Bron: BN de Stem
 
  8-11-2008  


|

FlitsKaart