Hogere boetes voor verkeersovertredingen

 

Er komen hogere boetes voor het negeren van de helmdraagplicht en het negeren van verbods- en gebodsborden. Het kabinet wil het aantal overtreders terugdringen. De huidige boetes hebben te weinig effect.

Dat blijkt uit een voorstel van minister Donner (Justitie) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Ook de Wet Mulder, waar boetes als het rijden door rood en lichte snelheidsovertredingen onder vallen, wordt uitgebreid met:
- verbod op handmatig bellen;
- afwezigheid dodehoekspiegel;
- niet voeren van geel-, zwaai-, of knipperlicht wanneer dat is verplicht.

Door opname in de Wet Mulder vallen de overtredingen niet langer onder het strafrecht. Dit betekent dat na een overtreding direct boetes kunnen worden opgelegd.

Prijsverhoging

Overigens worden alle Wet-Mulder-boetes verhoogd. De laatste keer dat een prijsverhoging plaatsvond, was in januari 2001. De verhoging sluit aan op de ontwikkeling van het prijsindexcijfer in de afgelopen 2,5 jaar.

Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, wordt het wetsvoorstel eventueel gewijzigd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt de tekst van het voorstel openbaar.

 
 
Bron: Regering.nl
 
  20-6-2003  


|

FlitsKaart