Hoorzitting Kilometerheffing

 

Een gevarieerde dag hoorzitting kilometerheffing kende vele onderwerpen. Geld, privacy, files en hoge belastingen. Of deze dag vruchtbaar is geweest is nog maar de vraag.

Aan de oproep van de Tweede Kamer om uw mening in te sturen is gehoor gegeven. De Vaste Kamercommisie voor Verkeer en Vervoer ontving 1.754 emails, zo deelde de hoorzitingvoorzitter aan het eind van de dag mee.

Voorzitter Nouwen van Platform Anders Rijden beet de spits af. Nouwen herhaalde de geschiedenis, waarin hij opdracht van toenmalig Minister Karla Peijs de opdracht kreeg om verschillende belangengroepen voor de kilometerheffing op één lijn te krijgen. Uit deze gesprekken is een plan gekomen om alle vaste lasten omtrent het autorijden af te schaffen en het hele systeem te vervangen met één kilometerheffing. Nederland zou betalen voor autogebruik en niet voor autobezit en met deze gedachte wist een breed vertrouwen te creëeren.

Nouwen bracht meteen ook de kritiek, dat nieuwe belastingen als de slurptaks en de fijnstoftaks niet behulpzaam waren om dit vertrouwen te behouden. En met de uitgelekte wens om ook de BPM, de luxebelasting op auto’s te behouden, voorzag hij dat er een bom onder het hele plan van kilometerheffing werd gelegd. Nouwen merkte op dat hij voorzitter was van een Platform Anders Betalen en niet van het Platform Méér Betalen.

Tweede Kamerleden van de PvdA en GroenLinks fractie lieten merken dat zij zeer geïnteresseerd zijn in het behoudt van de BPM.

Overheden
Dhr. Lamers, Vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) argumenteerde dat afschaffing van bezitsbelastingen zou leiden tot de aanschaf van meer auto’s. Veel gemeentes hebben het al moeilijk met de schaarse ruimte, en als mensen meer auto’s gaan kopen, dan komt deze ruimte nog verder onder druk te staan, wegens onder andere te weinig parkeerplaatsen. Bovendien vroeg de VNG of het Rijk de Gemeenten wil helpen om een massale overstap naar het openbaar vervoer wil faciliteren. Bus en tramlijnen moeten immers ook aangelegd worden.

Klik hier om het hele artikel te lezen

 
 
Bron: Het Vrije Volk
 
  2-4-2008  


|

FlitsKaart