'Horkenlijn' politie tegen lomp rijden


Door HENK VAN GELDER




ARNHEM - De politie Gelderland-Midden gaat lomp en agressief verkeersgedrag bestrijden door asociale automobilisten het leven zuur te maken. Agenten kunnen, in diensttijd of in hun vrije tijd, onderweg een speciaal intern nummer bellen en de verkeersovertreding melden op een spraakcomputer.




De ingesproken meldingen worden door de afdeling verkeer administratief verwerkt tot een conceptproces-verbaal en vervat in een e-mailbericht. Eenmaal terug op het bureau moet de betrokken politiebeambte de 'e-mailbon' controleren en terugsturen. De boete wordt daarna doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden, zodat de desbetreffende 'hork' kort daarna de acceptgiro op zijn deurmat treft.

De horkenlijn wordt vanaf april in Gelderland-Midden ingevoerd. Het aparte telefoonnummer is een idee van hoofdcommissaris C. Bakker. De hoofdcommissaris benadrukt het niet te hebben voorzien op de goedwillende burger die toevallig eens tien kilometer te hard rijdt. Het gaat de korpschef puur om de notoire verkeersovertreders; de 'horken' die aan de samenleving geen boodschap hebben. Asociale bestuurders die de busbaan nemen, andere weggebruikers hinderlijk afsnijden of domweg door rood licht knallen en zich daarbij niet bekommeren om het gevaar dat ze stichten. "Juist zij glippen er doorheen."

Volgens Bakker heeft het openbaar ministerie de e-mailprocedure inmiddels goedgekeurd. Een papieren versie van het proces-verbaal voorzien van een 'echte handtekening' is daardoor niet vereist. "Deze nieuwe handelwijze scheelt nogal wat papierwerk en omzeilt bureaucratie", aldus Bakker.

Door de horkenlijn heeft zijn politieregio van 1800 medewerkers zeker 1400 paar ogen extra op de weg. De 'E-mailbonnen' zullen het aantal boetes spectaculair omhoog stuwen, meent Bakker. Agenten van Gelderland-Midden schreven het afgelopen jaar bijna 238.000 verkeersbonnen uit, het overgrote deel (181.000) voor snelheidsovertredingen. In 2000 waren dat 211.784 verkeersboetes en in 1999 230.827 boetes.

De korpschef heeft de horkenlijn de afgelopen maanden laten uitwerken door het 'Doorbraakteam'. Dit vorig jaar opgerichte politieteam moet oplossingen bedenken voor problemen op het terrein van openbare orde en veiligheid. De doorbraakteams bestaan uit talentvolle politiemensen uit het hele korps.

Bron:  De Gelderlander



Commentaar Flitsservice:


 

Als u ruzie heeft met uw buurman die agent is dan wens ik u sterkte. Iedere "administratieve" kan nu ten allen tijde zonder enige controle of zorgvuldigheid een kenteken doorbellen. Hier blijkt weer dat het enkel om het opvoeren van het aantal bonnen gaat. Laat dat "doorbraakteam" eens met plannen komen die het publiek echt ten goede komen. Gaan alle agenten in hun vrije tijd dan ook op inbraakmeldingen af? Gaan ze ook de fietsers zonder licht klemrijden? Welnee, dan moeten ze risico lopen of hun warme auto uit. Ondertussen is het probleem op Schiphol nog steeds niet opgelost, laait de criminaliteit op de Schiphol-lijn weer op en staat de politie met de handen in de zakken toe te kijken.