IJkrapporten ten onrechte geweigerd

 

Hardrijders die het betalen van een bekeuring zo lang mogelijk willen uitstellen, hebben een steuntje in de rug gekregen van de Raad van State. Zij kunnen bij het Openbaar Ministerie de ijkrapporten van de flitsapparatuur opvragen alvorens de bon te betalen. Dat kost het OM veel extra werk.IJkrapporten zijn keuringsbewijzen van de apparatuur waarmee de politie hardrijders flitst. De camera's moeten elk jaar worden geijkt. Gebeurt dit niet, dan zijn metingen die ermee worden gedaan niet geldig.Het OM stopte in 2000 met het verstrekken van de rapporten omdat het werd overstelpt met bezwaarschriften die mensen van internet afhaalden. De vraag om het rapport maakte hier vaak deel van uit.Volgens het OM gebeurde dit om 'zand in de opsporingsmachine te strooien'. Alle bezwaarmakers een rapport sturen, betekent veel werk terwijl justitie al de handen vol heeft aan het afhandelen van de vele standaardbezwaarschriften. Rechters gingen akkoord, omdat zij het vanzelfsprekend vinden dat de flitsapparatuur tijdig is geijkt.Een bekeurde hardrijder die toch het rapport wilde zien, deed daarop een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. Justitie vindt dat ijkrapporten niet onder deze wet vallen en wees het verzoek af. De rechtbank en vervolgens de Raad van State oordeelden dat de afwijzing onvoldoende was gemotiveerd. Als het OM niet met nieuwe argumenten komt, zal het nieuwe aanvragen moeten honoreren.Volgens oprichter Martijn Hurks van flitsservice.nl - waar veel mensen hun bezwaarschriften vandaan halen - is dit een goede zaak, omdat lang niet alle apparaten op tijd worden gekeurd. ,,Ik heb zelf in Eindhoven naast een apparaat gestaan dat een maand over de keuringsdatum heen was'', vertelt hij. ,,Je kunt dan met succes bezwaar maken tegen je boete, maar je zult wel het ijkrapport moeten hebben om het aan te tonen. Ik snap overigens niet waarom justitie zo moeilijk doet; in België stoppen ze het rapport gewoon bij je bekeuring. Dat moet in Nederland toch ook administratief mogelijk zijn?''Het Openbaar Ministerie is zich nog aan het beraden op een reactie. Tot die er is, wil justitie niet op de zaak reageren.

 
 
Bron: AD
 
  8-6-2005  


|

FlitsKaart