Indutten oorzaak veel ongelukken785x

Duizend Nederlanders raken jaarlijks betrokken bij ongevallen veroorzaakt door vermoeidheid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) benadrukt dat vermoeidheidsongevallen niet alleen veroorzaakt worden door te lang achter het stuur zitten.

Ook stress, slaapgebrek, medicijngebruik of het moment van de dag kunnen leiden tot vermoeidheid. De meeste ongevallen door vermoeidheid vinden op autosnelwegen plaats, vooral in de late avond of vroege ochtend.

De ongevallen hebben volgens de SWOV vaak catastrofale gevolgen, omdat er niet of nauwelijks wordt geremd waardoor de botssnelheid hoog ligt.

Vooral bestuurders onder de 25 jaar raken vaak betrokken bij ongevallen door slaapgebrek. Daarnaast is er een categorie beroepschauffeurs en zogeheten langeafstandsrijders. Maar ook personen in ploegendiensten vormen een groot risico.

Het onderzoeksbureau benadrukt dat vrijwel een kwart van alle zowel particuliere als zakelijke bestuurders in ons land wel eens in slaap is gevallen achter het stuur. Ruim 50 procent daarvan wordt veroorzaakt door oververmoeidheid.

Volgens de SWOV zijn er in tegenstelling tot alcohol geen wettelijke grenzen te stellen aan de mate van vermoeidheid. De verantwoordelijkheid ligt bij bestuurders zelf.

Het wetenschapsbureau vindt dat transportbedrijven chauffeurs moeten screenen op slaapstoornissen zoals slaapapneu.

Bron:  De Telegraaf /abonnee gedeelte

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram