Inhaalverbod voor vrachtwagens

 

De Tweede Kamer is verdeeld over het VVD-plan om een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens op snelwegen in te voeren. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot kwam dinsdag met dit plan.

SP-Kamerlid Farshad Bashir en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wijzen erop dat invoegen en uitvoegen vrijwel onmogelijk wordt als vrachtwagens niet meer in mogen halen. "Dan krijg je enorme stoeten vrachtwagens die afhankelijk zijn van de zwakste schakel. Dat lijkt me heel gevaarlijk", zegt Bashir.

De Rouwe zegt meer te zien in een dynamische aanpak, waarbij inhalen wordt verboden als het weer of het verkeer daar aanleiding toe geven. "Daar wordt al aan gewerkt en dat is ook hard nodig, dus nieuwe wetgeving is op dit gebied niet nodig." Ook de ChristenUnie pleit voor deze oplossing.

De Rouwe ziet op de lange termijn meer in bredere snelwegen met aparte verkeersstromen voor verkeer tussen grote steden en verkeer dat een minder grote afstand aflegt. "Een optie daarbij is het invoeren van aparte rijbanen voor vrachtwagens."

Het invoeren van een minimumsnelheid van zeventig kilometer per uur, zoals de VVD bepleit, is volgens De Rouwe ook niet nodig. "In de wegenverkeerswet is al geregeld dat je niet zo langzaam mag rijden dat het een gevaar vormt voor het overige verkeer."

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven gaat het om een poging om de aandacht af te leiden van het ’geblunder’ van premier Mark Rutte (VVD) rondom het Griekse steunpakket en de peilingen die slecht uitvallen voor de VVD.

Ook de belangenorganisaties van transporteurs reageren negatief. Zij wijzen erop dat vrachtwagenchauffeurs goed in staat zijn in te schatten of inhalen veilig is of niet.

Voorstanders van het plan zijn de PvdA en GroenLinks. "De PvdA is een voorstander van een totaal inhaalverbod voor vrachtwagens. Niet alleen vanwege de doorstroom op de weg voor automobilisten, maar ook omdat bij de inhaalmanoeuvres soms gevaarlijke situaties ontstaan", laat PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma weten.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent zou het verbod de wegen veiliger en de lucht schoner maken. "Het leidt bovendien tot een rustiger verkeersbeeld. Dat heeft weer een gunstig effect op het brandstofverbruik en dus op het milieu." Ze vindt verder dat snelheidsbegrenzers op vrachtwagens beter moeten worden gecontroleerd.

De VVD, PvdA en GroenLinks komen samen uit op 71 zetels. Dat is vijf zetels te weinig voor een Kamermeerderheid. De PVV wilde dinsdag niet zeggen hoe de partij denkt over een inhaalverbod voor vrachtwagens.

 
 
Bron: Nieuws.nl
 
  23-8-2011  


|

FlitsKaart