Inspraak aanleg wegen aan banden

 

Het wordt voor burgers en milieuorganisaties lastiger de aanleg van wegen of woonwijken aan te vechten. Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD wil dat de overheid bij wegen- en woningbouwprojecten niet al het werk moet overdoen als er een ‘vormfout’ is gemaakt.

Kamerleden van de drie partijen hebben daarvoor een inititatiefwetsvoorstel gemaakt.

„Nu is het zo dat de aanleg van bijvoorbeeld een spoorlijn jaren vertraging oploopt als ergens een verkeerde handtekening op staat,’’ zegt VVD-Kamerlid Neppérus. „Dan moet de betrokken overheid veel werk opnieuw doen, zoals de wettelijke inspraakrondes.”

Onlangs gebeurde iets dergelijks bij de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. Deze snelweg loopt nog onbekende vertraging op nadat de rechter het werk stillegde. Rijkswaterstaat had fouten gemaakt in de berekeningen van de luchtvervuiling die uitbreiding van de weg veroorzaakt. Omwonenden mogen nu opnieuw hun zegje doen.

De Kamerleden willen dat de rechter de overheid de kans geeft dergelijke ‘kleinere’ fouten snel te herstellen. Daarna moet het werk verder gaan.

Neppérus: „Burgers verliezen niet hun recht op inspraak. Wel wordt het moeilijker beslissingen die al zijn genomen achteraf bij de rechter te torpederen op basis van vormfouten.”

Wat precies een vormfout is en wat niet, is aan de rechter.

Milieudefensie, dat regelmatig procedeert tegen infrastructurele projecten, waarschuwt voor een inperking van de rechten. „We begrijpen dat je niet alles eindeloos moet kunnen traineren. Maar het moet wel gewaarborgd blijven dat je projecten kunt tegenhouden die de luchtkwaliteit onaanvaardbaar verslechteren,” aldus de milieuorganisatie.

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  21-2-2008  


|

FlitsKaart