Interactieve weg moet veiligheid en doorstroming bevorderen.

 

Extra groen maar desgewenst ook extra rood. Dat laatste als het bijvoorbeeld nodig blijkt agrarisch verkeer een kans te geven de drukke weg op te laten draaien. Dit zijn enkele van de faciliteiten die de 'Interactieve weg' biedt. Zo heeft de provincie Noord-Brabant de Heistraat tussen Oosterhout en Dongen (N629) gedoopt. Op een deel van deze weg staan nieuwe vormen van dynamisch verkeersmanagement op stapel.Met de ‘Interactieve weg’ wil de provincie Noord-Brabant irritatie op de weg wegnemen en begrip tussen verschillende weggebruikers vergroten. Bovendien kunnen, door het inzetten van ICT langs de wegkant, nieuwe vormen van communicatie worden toegepast waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming wordt bevorderd.


Langs het 3,5 kilometer lange proeftracé op de N629 komen een 28-tal matrixborden en - om de vijftig meter in de berm - signaalgevers. Zij moeten bestuurders op de drukke en relatief onveilige weg (de weg is enkelbaans met slechts één rijstrook per richting) informeren over onder meer gladheid, filevorming, naderende hulpdiensten of wegwerkzaamheden. De paaltjes geven hierbij lichtsignalen als er op de matrixborden een waarschuwing staat. 'Bestuurders kunnen zo eerder anticiperen, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt en de doorstroom beter wordt', meent de provincie.


Op die extra 'doorstroom' hebben aanwonenden van het proefvak, waaronder enkele tuindersbedrijven, het niet zo begrepen. De detectielussen op de Heistraat maken onderscheid tussen personen- en vrachtverkeer. Komt er op 300 meter afstand van de verkeerslichten nog juist een vrachtwagen aan, dan kan deze - afhankelijk van het verkeer op conflicterende richtingen - extra groen krijgen. Hetgeen met een groen golfje op de matrix wordt vermeld. Aanwonenden, die in de spits nu al minutenlang moeten wachten voor zij de weg op kunnen draaien, vrezen straks in de verkeersstroom letterlijk helemaal 'geen gat' meer te zien.


Ondanks die vrees start de Heistraat-proef nog dit jaar juist met dìt onderdeel van 'tovergroen' zoals projectleider Peter de Kort van de provincie Noord-Brabant het effect van deze gedifferentieerde vrachtwagendetectie plus typeert. Hetzij om vast te stellen dat de vrees van aanwonenden ongegrond is, hetzij om middels een aparte module in het Heistraat-pakket wachtend verkeer vanaf zijwegen/erfpaden service te verlenen door middel van extra rood op de hoofdweg. Dit 'toverrood' kan zijns inziens gecreëerd worden door verschillende VRI's op mininetwerk niveau samen te laten werken.


De andere Heistraat-ingrediënten, die in de loop van volgend jaar geïnstalleerd worden, zijn de vermelding van de ideale snelheid om bij het verkeerslicht verderop groen te krijgen. Hardrijders worden via de matrixborden op dit feit geattendeerd, overigens zonder dat hieraan een camera is gekoppeld.


'Meer comfort, en daarmee tevens verhoging van de verkeersveiligheid', verwoordt De Kort de voornaamste doelstellingen. 'Deze weg hadden we wel al ‘duurzaam veilig aangepast, maar met alleen DV redden we 't niet. Met deze ICT-toepassingen kunnen de effecten verder vergroten'.

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  19-10-2002  


|

FlitsKaart