Justitie mild met bekeuren hardrijders

 

Nederlandse weggebruikers lappen massaal de maximumsnelheid aan hun laars, zonder daarvoor te worden bekeurd. Dat stelt verkeersofficier Koos Spee, naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op het handhavingsbeleid in ons land. Zo werden er vorig jaar bijna twee miljard snelheidsovertredingen gesignaleerd door justitie, via het netwerk van meetlussen dat onder het wegdek van rijks- en provinciale wegen ligt.Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) verstuur de vorig jaar bijna 7 miljoen acceptgiro´s. Met 7 miljoen automobilisten betekent dat gemiddeld één boete per persoon per jaar. Uitgaande van die twee miljard overtredingen zou de gemiddelde automobilist in Nederland dus ruim 285 keer per jaar de snelheid aan zijn laars lappen, zonder daarvoor een bon te krijgen.„Er bestaan helaas nog altijd mensen die menen dat flitspalen alleen tot doel hebben de staatskas te spekken. Zij bagatelliseren via websites de verkeershandhaving en spreken over een hetze tegen de automobilist”, zegt Spee, die de cijfers hét bewijs vindt dat er geen ´jacht´ op de automobilist wordt gemaakt.De detectectielussen in het wegdek meten naast de snelheid ook de hoeveelheid verkeer dat van het desbetreffende wegdek gebruik maakt. De informatie wordt onder meer gebruikt voor de verkeersinformatie zoals filewaarschuwingen. Spee benadrukt dat er geen plannen bestaan om de lussen te gebruiken voor het bekeuren van hardrijders. Wel gebruikt justitie de lussen om onveilige plaatsen op te sporen en maatregelen te nemen die de snelheid op die bewuste ´blackspots´ moeten terugdringen. Spee: „Structurele snelheidscontroles op beruchte ongevalswegen zorgen ervoor dat het aantal hardrijders gemiddeld met zeventig procent afneemt.”Van de wel beboete snelheidsovertredingen werd in 2002 ruim 3,6 miljoen binnen de bebouwde kom gepleegd, 1,7 miljoen op autosnelwegen en ruim 1,5 miljoen buiten de bebouwde kom.

 
 
Bron: Bron:  Telegraaf
 
  20-9-2003  


|

FlitsKaart