Kabinet: 3,5 miljard voor ontsluiting Almere

 

De uitbreiding van het wegennet op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere gaat 3,5 miljard kosten. Het kabinet heeft vrijdag besloten om de wegen A6, A1, A9 en A10-oost uit te breiden. Ook wordt er fors geïnvesteerd in openbaar vervoer. Nog deze kabinetsperiode 'gaat de schep de grond in'.

Het is het eerste grote besluit dat minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) neemt om de Randstad beter bereikbaar te maken. "We moeten afrekenen met een van de grootste problemen in Nederland, dat van besluiteloosheid", zij hij vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. Het geld voor de wegen was al langer beschikbaar, maar de politiek en de regio waren verdeeld over de manier waarop de bereikbaarheid moest worden verbeterd.

Lange tijd was er sprake van een tunnel langs het Naardermeer om de A6 en de A9 met elkaar te verbinden, om op deze manier de bereikbaarheid te verbeteren. Na maatschappelijk verzet en actie van natuurorganisaties besloot het kabinet vorig jaar van deze optie af te zien.

Het kabinet besloot vervolgens tot de zogeheten stroomlijnvariant waarbij wordt geïnvesteerd in bestaande wegen. De A6 wordt verdubbeld en er komen gescheiden rijbanen voor doorgaand en plaatselijk verkeer. De A9 in Amsterdam-Zuidoost krijgt een overkapping en wordt gedeeltelijk in een tunnel aangelegd. Hierdoor wordt Amstelveen weer een geheel met de Amsterdamse wijken Bijlmer en Gaasperdam. Ook leidt het tot minder geluidsoverlast.

De wegen worden zorgvuldig ingepast in het landschap. Bij Muiden komt een aquaduct en miljoenen worden geïnvesteerd in natuurboulevards, recreatieve vaarverbindingen, fietspaden, bruggen en het behoud van weidelandschap.

Het definitieve tracébesluit wordt in 2009 genomen. Dan zijn de gevolgen van het rekeningrijden beter in kaart gebracht. Het kabinet verwacht een afname van het verkeer wanneer het rekeningrijden wordt ingevoerd. In 2010 wordt vervolgens begonnen met 'grootschalige werkzaamheden'. In 2017 moet alles zijn afgerond. De wegen worden stap voor stap verbreed omdat anders de overlast voor omwonenden te groot wordt en er grootschalige verkeersinfarcten ontstaan.

Eurlings verwacht geen juridische beren op de weg, zoals het geval was bij de A4 bij Leiderdorp. De Raad van State haalde deze zomer een streep door de verbreding. "Ik verwacht geen juridische obstakels", zei de bewindsman.

Ook wordt fors geïnvesteerd in openbaar vervoer. Naar verwachting wordt het spoor tussen Almere en Amsterdam verdubbeld, maar Eurlings wilde hierop nog niet vooruitlopen. "Het treinsysteem piept en kraakt. Op korte termijn komen we met een plan om de treindienst tussen Schiphol en Almere te verbeteren".

Almere verwelkomt de uitbreiding van de wegen en het openbaar vervoer. Deze stad wil tussen 2010 en 2030 zestigduizend woningen bouwen. Een goede ontsluiting van de stad is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Het rijk betaalt het grootste gedeelte van de plannen, bijna 3,5 miljard euro. De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Almere dragen 261 miljoen bij. Gedeputeerde Harry Dijksma van de provincie Flevoland noemde het kabinetsbesluit een historische doorbraak. "Eindelijk worden de files aangepakt." De gemeente Amstelveen vindt het resultaat een 'formidabele stap' vooruit.

 
 
Bron: De Pers
 
  13-10-2007  


|

FlitsKaart