Kabinet akkoord met kilometerprijs669x

Het kabinet wil dat weggebruikers op alle Nederlandse wegen een kilometerprijs gaan betalen. Deze wordt gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken. Vanaf 2008 worden proeven gedaan.

Het kabinet kiest voor de kilometerprijs omdat het uitgaat van het eerlijkheidsprincipe (niet méér, maar anders betalen) en er een groot maatschappelijk draagvlak voor is. Ook zullen de kosten niet boven de 5% van de opbrengsten liggen.

Het inningssysteem werkt op basis van satelliettechniek.

Het kabinet wil in 2011 met het vrachtvervoer beginnen. Hiervoor is samenwerking nodig met België, Frankrijk en Duitsland. Een jaar na deze start, wordt begonnen met personenauto’s. Vanaf 2016 moet het systeem volledig zijn ingevoerd.

In deze kabinetperiode moet de wetgeving zijn afgerond. Ook moet het proces om de vaste autobelastingen (motorrijtuigenbelasting, aanschafbelasting en eurovignet voor vrachtauto’s) om te zetten, in volle gang zijn.

Proeven

Tussen 2008 en 2011 worden proeven gedaan, onder andere in de Noordvleugel. Dit gebeurt in samenwerking met grote werkgevers en andere overheden. Het kabinet wil via deze proeven de grote steden snel beter bereikbaar maken.

De proeven worden gehouden op basis van vrijwilligheid. Ze moeten vooral automobilisten stimuleren om de spits te mijden. Hiervoor worden binnenkort convenanten gesloten.

Het besluit sluit aan bij de voorstellen van het Platform Nouwen, die zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit.

Bron:  Regering.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram