Kamer: Onderzoek naar benzineprijs

 

Omdat de kale brandstofprijs (zonder accijns en btw) in Nederland acht cent hoger ligt dan het gemiddelde in Europa, wil de Tweede Kamer een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de brandstofmarkt.

De VVD en de PvdA zijn geschrokken van de hoge prijs die automobilisten aan de pomp betalen en willen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) opnieuw een onderzoek instelt naar de marktwerking in de sector.

De hoge kale brandstofprijs zou duiden op een gebrek aan concurrentie tussen de tankstations langs de snelweg. Volgens VVD-Kamerlid Charlie Aptroot kunnen de prijzen omlaag, net zoals dat bij de pompen in de woonwijken is gebeurd na de komst van nieuwe aanbieders die op prijs concurreren.

Drie jaar geleden concludeerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de tweede keer op rij dat de wedijver tussen tankstations op de hoofdwegen achterblijft bij die op lokale en regionale wegen. De kartelwaakhond kon echter niet hardmaken dat oliemaatschappijen de brandstofprijzen kunstmatig hoog houden door afspraken met de pomphouders.

Verder besloot het Openbaar Ministerie in 2000 geen strafzaak tegen de grote oliemaatschappijen in te stellen voor het kunstmatig hoog houden van de brandstofprijzen. De aanklagers konden toen onvoldoende bewijs daarvoor vinden. De bedrijven zelf hebben altijd ontkend dat ze onderling prijsafspraken maken.

Gezien de eerdere onderzoeken van de NMa vindt CDA-Kamerlid Ger Koopmans nieuw onderzoek niet echt nodig. Hij ziet meer heil in maatregelen die de concurrentie tussen oliemaatschappijen aanzwengelen. Zo moeten initiatieven als onbemande tankstations meer ruimte krijgen en moet het systeem waarmee pompstations langs de snelweg worden geveild op de schop.

Dit systeem is een paar jaar geleden ingevoerd om de concurrentie tussen oliemaatschappijen te bevorderen. Maar volgens Koopmans blijven „de grote jongens alles opkopen”.

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot ziet geen heil in een aangescherpte veiling. Wel denkt Aptroot samen met Koopmans dat de concurrentie kan worden vergroot door voor elk benzinestation langs de snelweg een informatiebord te plaatsen waarop de prijs van het eerstvolgende station na die pomp wordt getoond. Automobilisten kunnen dan besluiten door te rijden als de concurrent goedkoper is.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  24-7-2008  


|

FlitsKaart