Kamer wil snel kilometerheffing



x

DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil nog deze kabinetsperiode, dus voor 2007, een begin maken met de invoering van een kilometerheffing. Een motie van een opmerkelijke coalitie van PvdA en VVD kreeg dinsdag moeiteloos brede steun.



Minister Peijs (Verkeer) wilde tot nu toe wel een plan voor het beprijzen van het autorijden uitwerken, maar het uiteindelijke besluit overlaten aan haar opvolger. Eind november, toen de motie op tafel kwam, liet ze echter weten dat ze 'het oordeel aan de Kamer wilde overlaten'. Anders gezegd, ze zou het voorstel uitvoeren.



Werkgroep



Een door Peijs in het leven geroepen werkgroep, geleid door oud-ANWB-directeur Nouwen, komt dit voorjaar met een advies voor rekeningrijden. In de aanvaarde motie pleit de Kamer voor een bredere opdracht. Nouwen moet ook technische maatregelen uitwerken, voor het probleemloos invoeren van een heffing.



Voorkomen moet worden dat technische problemen roet in het eten gooien. Duitsland moest een tolheffing voor vrachtwagens, die in augustus 2003 zou ingaan, uitstellen door problemen met elektronische tolkastjes. De heffing gaat nu op 1 januari in.



Vervoerssector



De Nederlandse vervoerssector is er nog niet gerust op dat alles soepeltjes loopt. De brancheorganisatie TLN klaagde vorige week over een achterstand bij het inbouwen van de zogenoemde Maut-kastjes. De oorzaak lag in de trage aanlevering daarvan vanuit Duitsland. Chauffeurs moeten, zolang ze de apparatuur niet hebben, gewoon betalen bij de grens of pompstations, wat volgens TLN tijdrovend zal zijn.

Bron:  NU.nl

Melder: Arno

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram