Kantonrechter veroordeelt snelheidsovertreder tot betalen proceskosten

 

De kantonrechter in Groningen heeft een snelheidsovertreder die een van het internet geplukt standaard beroepschrift had ingediend, veroordeeld tot het betalen van de proceskosten: € 161,00. Dit bedrag komt bovenop de boete die moet worden betaald voor de snelheidsovertreding. Eerder had de rechtbank in Haarlem dit ook al gedaan, toen moesten twee indieners van zo’n standaardberoepschrift 25 euro betalen, naast de verkeersboete.

Het Openbaar Ministerie en de sector kanton bij de rechtbanken worden de laatste tijd geconfronteerd met het verschijnsel van de zogeheten internetberoepschriften tegen snelheidsovertredingen. Deze beroepschriften worden onder andere ter beschikking gesteld via verschillende Nederlandse websites, en bevatten een standaardtekst waarin de betrokkene alleen de eigen persoonsgegevens en het nummer van de beschikking invoert. In deze standaardtekst wordt vaak zonder feitelijke onderbouwing ontkend dat de gedraging is begaan, en wordt onder andere betoogd dat de snelheidsmetingen en de daarvoor gebruikte apparatuur niet aan de eisen zouden voldoen.

Kantonrechters in Haarlem en Groningen hebben in november 2002 proceskostenveroordelingen uitgesproken ten laste van (rechts)personen die zich hadden bediend van standaard Mulderberoepschriften. De kantonrechters overwogen hierbij dat sprake was van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht en dat daarom aanleiding was de betrokkenen te veroordelen in de kosten die de officier van justitie redelijkerwijs had moeten maken in verband met de behandeling van het beroep. Zo overwoog de rechtbank te Groningen dat onder andere uit politiefoto’s voldoende was komen vast te staan dat de betrokkenen de gedraging had begaan. De rechtbank was van oordeel dat het volkomen duidelijk had kunnen zijn dat het beroep zinloos was. “Nu niettemin een uit de lucht gegrepen, aan het internet ontleend, beroepschrift is ingediend met het kennelijke doel “zand in de machine te strooien” waarop het OM genoodzaakt was te antwoorden, bestaat aanleiding om te komen tot een proceskostenveroordeling (…).” Het Openbaar Ministerie onderzoekt de mogelijkheden om deze veroordeling te laten toetsen door het gerechtshof.

 
 
Bron: Openbaar Ministerie
 
  12-6-2002  


|

FlitsKaart