Kennis wegmarkeringen desastreus5117x

DEN HAAG - De betekenis van de nieuwe belijning die sinds enkele jaren geleidelijk wordt aangebracht op wegen buiten de bebouwde kom, is voor veel weggebruikers onbekend. Een groot aantal bestuurders houdt op de wegen met de nieuwe strepen een verkeerde snelheid aan of haalt in, terwijl dit verboden is.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van de ANWB. In totaal werden 2000 mensen online geënquêteerd over hun ervaringen met de nieuwe lijnen.

Ruim de helft van de ondervraagden heeft nog nooit van de nieuwe belijning gehoord. Een even grote groep zegt de strepen verwarrend te vinden en vier op de tien mensen ervaart ze als onduidelijk. Zes op de tien Nederlanders vindt de invoering van de nieuwe belijning geldverspilling.

De ANWB geeft op zijn site de betekenis van de nieuwe strepen:

- 60 km-wegen hebben aan beide zijkanten een onderbroken witte lijn en geen strepen in het midden;
- 80-kmwegen zijn te herkennen aan twee strepen in het midden;
- 100-km-wegen hebben twee witte strepen in het midden met daartussen een groene kleur. Als de middenstrepen onderbroken zijn, mag de weggebruiker inhalen. Te allen tijde geldt dat de borden bepalend zijn voor de snelheid ter plaatse.

Bron:  Telegraaf

Melder: gz

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram