Kilometerheffing eerder ingevoerd1179x

Een kilometerheffing om het spitsverkeer terug te dringen wordt al in de loop van de komende kabinetsperiode gefaseerd ingevoerd. Dat staat in het regeerakkoord dat woensdag is gepresenteerd. Tot dusver was het de bedoeling dat de kilometerheffing er pas vanaf 2012 zou komen.

Uit het regeerakkoord blijkt ook dat er in het stads- en streekvervoer experimenten komen met gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen. Ook staat in het stuk dat het oneigenlijk gebruik van koopzondagen zal worden tegengegaan.

Samen werken, samen leven
Het regeerakkoord heeft geen duidelijke titel, maar boven het inleidende hoofdstuk staat 'Samen werken, samen leven'. De tekst onderstreept het belang van dialoog met de samenleving en het wekken van vertrouwen. CDA, PvdA en ChristenUnie willen ,,werken aan een samenleving waarin mensen zich duurzaam met elkaar verbonden weten''. ,,Het is onze ambitie mensen het daarvoor benodigde vertrouwen in elkaar en in de toekomst te geven.''

Een kilometerheffing komt er alleen eerder als de invoeringskosten niet te hoog zijn, dat wil zeggen niet hoger dan 5 procent van de opbrengst, en de wegenbelastingen worden 'teruggeploegd' en uitgegeven aan infrastructuur. Daronder valt ook het openbaar vervoer, lichtte PvdA-verkeersspecialist Sharon Dijksma toe.

Draagvlak
Bovendien zal een beslissing genomen worden in overleg met maatschappelijke organisaties, naast de Tweede Kamer. ,,Het draagvlak mag niet verspeeld worden'', onderstreepte Dijksma. CDA-collega Eddy van Hijum: ,,De voorwaarden zijn leidend. Die bepalen hoe snel het gaat.''

Met de gefaseerde invoering wordt bedoeld dat mogelijk eerst alleen het vrachtvervoer onder een heffing zal vallen. Een andere mogelijkheid is dat de grote steden, die al langer aandringen op experimenten met rekeningrijden, als eerste beginnen. ,,Begin je met de steden, dan wordt het wel heel ingewikkeld'', aldus Dijksma.

Bron:  Planet.nl

Melder: PeijsHater

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram