Kilometerheffing: rijd om met een TomTom1640x

Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van de invoering van een kilometerheffing in de komende vier jaar. TomTom heeft hierbij zo z'n eigen ideeën...

Naar aanleiding van de voorgenomen invoering van een kilometerheffing in de komende vier jaar is TomTom in gesprek met Rijkswaterstaat. TomTom zou werken aan een systeem om in de toekomst tolwegen te kunnen vermijden. Dat is vandaag te lezen in dagblad De Pers. Met het gebruik van een navigatiesysteem van het Nederlandse bedrijf zou de automobilist geld kunnen besparen door via secundaire wegen naar zijn bestemming te rijden.

Overigens is het op dit moment reeds mogelijk om tolwegen te vermijden met een TomTom. De software bevat reeds functionaliteit om bij het berekenen van een route snelwegen waarvoor betaald moet worden te vermijden. Bekend voorbeeld is natuurlijk de route naar de vakantiebestemming in Frankrijk of Zuid-Europa, die honderdduizenden Nederlanders jaarlijks afleggen. Voor een route door Frankrijk kan dan worden gekozen voor een alternatief via de Routes National, provinciale wegen die min of meer parallel aan de belangrijke snelwegen zijn aangelegd.

Vrachtverkeer
Het is nog niet duidelijk op welke wijze kilometerheffing wordt ingevoerd. Eén van de mogelijkheden is dat in eerste instantie alleen vrachtverkeer moet betalen. Een andere optie is om te starten met een heffing op de belangrijkste knelpunten bij steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

De ANWB is tegen de kabinetsplannen. Volgens deze organisatie is het invoeren van een tolheffing op snelwegen funest voor de doorstroming van het verkeer op secundaire wegen. "Omrijden om aan knelpuntenheffing te ontkomen, kan een heel vervelend bijeffect zijn voor andere wegen die niet op de extra filedruk berekend zijn", aldus Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB. Het secundaire wegennet mag volgens de bond niet worden gebruikt als 'bypass van het hoofdwegennet'. De ANWB is bang dat invoering op alleen snelwegen of alleen bij grote steden ten koste gaat van het draagvlak voor kilometerheffing.

Landelijk
Eerder pleitte de ANWB, samen met onder andere organisaties als VNO-NCW, Natuur en Milieu en Transport en Logistiek Nederland, nog voor de invoering van een landelijke kilometerprijs. Naar de mening van deze organisaties dient op alle wegen in Nederland een heffing van kracht te zijn.

TomTom doet geen mededelingen over de gesprekken die zij met Rijkswaterstaat voert of mogelijke oplossingen die zij in de toekomst in haar producten gaat inbouwen: "Het is nog veel te vroeg om het daarover te hebben", luidt de reactie van een woordvoerder van het bedrijf. De Nederlandse producent van navigatiesystemen was al eerder met Rijkswaterstaat in gesprek over het vinden van een oplossing voor het toenemende (sluip)verkeer in dorpskernen en woonwijken. We zijn benieuwd wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn van deze overleggen, waarbij de doelstellingen tegenstrijdig lijken te zijn.

Bron:  JouwNAV

Melder: Tipo

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram