Kilometerheffing stap dichterbij

 

DEN HAAG - Vice-premier Zalm sluit niet uit dat het kabinet een kilometerheffing in zal voeren. Hij acht dit "denkbaar'', maar zegt ook dat de "kans klein'' is, dat het nog in deze regeerperiode gebeurt.Zalm zei dit vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad, die instemde met de nota mobiliteit van minister Peijs (Verkeer). In die nota staat ook dat een platform van maatschappelijke organisaties zich gaat buigen over wat Zalm noemde "beprijzing'' van het gebruik van de weg.Het kabinet wil het rijden met de auto duurder maken, maar dat weer goedmaken door het bezit van de wagen minder te belasten. Dat moet leiden tot minder drukte op de weg en tot minder files.Het platform moet komend voorjaar met conclusies komen, aldus Zalm. Het ligt in de bedoeling dat zowel ANWB als de milieubeweging erin vertegenwoordigd is. De meningen over de kilometerheffing lopen sterk uiteen, maar VVD-minister Zalm vertrouwt erop, dat "hier wel het poldermodel zal werken.''Veel tijdEerder hebben kabinetten al voorbereidingen getroffen om een kilometerheffing in te voeren, maar Zalm denkt toch dat met de invoering nog veel tijd gemoeid kan zijn. Daarom noemt hij de kans klein dat het nog onder dit kabinet zal gebeuren, hoewel ook Zalm ervan overtuigd is dat zonder beprijzing van de weg het fileprobleem niet kan worden aangepakt. CDA-minister Peijs noemde eerder dit jaar een kilometerheffing na 2010 "onvermijdelijk''.In de nota mobiliteit, die volgende week naar de Tweede Kamer gaat, staat dat het kabinet voor de periode tot 2020 ongeveer 80 miljard euro uittrekt voor wegen en verkeer. Het accent zal liggen op betere verbindingen rond Schiphol, de Rotterdamse haven en wat Zalm noemde "stedelijke netwerken''. Veel geld wordt uitgetrokken voor achterstallig onderhoud van wegen en voor betere 'benuttingsmogelijkheden' van het spoor. Per uur moeten meer treinen over hetzelfde stuk spoor kunnen rijden, maar daarvoor zijn wel miljarden nodig.

 
 
Bron: NU.nl
 
  24-9-2004  


|

FlitsKaart